Sundfornuft

Tænketanken for sundhedspolitik

SundFornuft er Danmarks første uafhængige sundhedspolitiske tænketank, stiftet i foråret 2020.

Vi ønsker et rationelt og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen, som sikrer lighed i og omkring sundhed.

Vores formål er at bidrage til den sundhedspolitiske debat med idéer og løsningsforslag på de udfordringer der er nu og i fremtiden for det danske sundhedsvæsen.

Kerneværdier

Uafhængighed

SundFornuft er uafhængig af økonomiske og politiske interesser. Der er behov for
en stemme i debatten, der ikke har interessekonflikter. SundFornuft vil bestræbe sig til sit yderste for at hjælpe det danske sundhedsvæsen til at blive endnu bedre og mindske ulighed i sundhed.

Rationalitet og prioritering

SundFornuft arbejder for et sundhedsvæsen, der arbejder rationelt og prioriterer med
åbne øjne mellem de tilbud der kan udbydes. Når noget vælges til er der andet der skal
vælges fra. SundFornuft vil komme med argumenter for og anbefalinger om, hvad der
skal være mindre af, når der skal være mere af noget.

Bæredygtighed

SundFornuft arbejder for et bæredygtigt sundhedsvæsen og samfund. Der er behov for
langsigtede løsninger, der går ud over indeværende budgetår. Sundhedsvæsenet skal
ikke bidrage til at folk bliver mere syge, men derimod agere ansvarligt og bæredygtigt.

Tværfaglighed

SundFornuft vil se bredt på problemstillingerne, og inddrage forskellige fagligheder.
Komplekse problemer har behov for alle de gode kræfter, der vil hjælpe til løsninger.
SundFornuft vil forene kræfterne.

Indflydelse

SundFornuft vil have reel indflydelse på samfundsdebatten og på de politiske beslutninger, der træffes om sundhed i Danmark. Med høj faglighed, solid kommunikation og evidens i ryggen vil SundFornuft bidrage til den offentlige debat og de løsninger, der findes for sundheden i Danmark.

Udfordringen

Det danske sundhedsvæsen er en væsentlig del af fundamentet for vores samfund. Alle borgere kommer i deres liv i forbindelse med sundhedsvæsenet. Når der skal sættes kryds på valgsedlen er sundhedsvæsenet i toppen af vælgernes interesseemner.


SundFornuft er en tænketank, der kvalificerer sundhedsdebatten, samler viden om sundhed, og konsekvent kommer med visioner og udviklingsforslag
på sundhedsområdet baseret på faglig viden.

Kontakt os

Skriv til os hvis du vil vide mere eller ønsker indmeldelse i tænketanken 

Alle med interesse for sundhedspolitik er velkomne i tænketanken. Vi ønsker en bred repræsentation af medlemmer fra forskellige faggrupper, som er interesserede i sundhedspolitik.

Jeg ønsker indmeldelse

Støt os

Medlemskab

⁦‪I SundFornuft ønsker vi at være uafhængige af økonomiske og politiske interesser. Aktuelt kan du som privat støtte os ved at melde dig ind i foreningen. 

Støt os