SundFornuft

Tænketanken for Sundhedspolitik

 

Vi ønsker et sundhedsvæsen som sikrer lighed i og omkring sundhed

VORES MISSION

Vi bidrager til den sundhedspolitiske debat ved at samle eksperter indenfor de relevante områder, foretage analyser og udarbejde rapporter.

Med afsæt i evidens og et indgående kendskab til sundhedsvæsenet kommer vi med idéer, visioner og løsningsforslag, på de udfordringer der er nu og i fremtiden for det danske sundhedsvæsen.

 

VORES VISSION

Danmark skal have et sundhedsvæsen der er en velfærdsstat værdig. Et sundhedsvæsen der fokuserer på optimering fremfor effektivisering.

I højsædet skal vi have lighed, fagligt høj kvalitet, rammer der fastholder og sikre trivsel hos sundhedspersonalet, og derved det bedste grundlag for den gode og trygge patientoplevelse.

Kerneværdier

Uafhængighed

SundFornuft er uafhængig af økonomiske og politiske interesser. Der er behov for
en stemme i debatten, der ikke har interessekonflikter. SundFornuft vil bestræbe sig til sit yderste for at hjælpe det danske sundhedsvæsen til at blive endnu bedre og mindske ulighed i sundhed.

Rationalitet og prioritering

SundFornuft arbejder for et sundhedsvæsen, der arbejder rationelt og prioriterer med
åbne øjne mellem de tilbud der kan udbydes. Når noget vælges til er der andet der skal
vælges fra. SundFornuft vil komme med argumenter for og anbefalinger om, hvad der
skal være mindre af, når der skal være mere af noget.

Bæredygtighed

SundFornuft arbejder for et bæredygtigt sundhedsvæsen og samfund. Der er behov for
langsigtede løsninger, der går ud over indeværende budgetår. Sundhedsvæsenet skal
ikke bidrage til at folk bliver mere syge, men derimod agere ansvarligt og bæredygtigt.

Tværfaglighed

SundFornuft vil se bredt på problemstillingerne, og inddrage forskellige fagligheder.
Komplekse problemer har behov for alle de gode kræfter, der vil hjælpe til løsninger.
SundFornuft vil forene kræfterne.

Indflydelse

SundFornuft vil have reel indflydelse på samfundsdebatten og på de politiske beslutninger, der træffes om sundhed i Danmark. Med høj faglighed, solid kommunikation og evidens i ryggen vil SundFornuft bidrage til den offentlige debat og de løsninger, der findes for sundheden i Danmark.

Kontakt os

Skriv til os hvis du vil vide mere eller ønsker indmeldelse i tænketanken 

Alle med interesse for sundhedspolitik er velkomne i tænketanken. Vi ønsker en bred repræsentation af medlemmer fra forskellige faggrupper, som er interesserede i sundhedspolitik.

Jeg ønsker indmeldelse