Succesen ligger i det tværsektorielle samarbejde

Et debatindlæg med fokus på, hvordan samarbejdet mellem de forskellige sektorer kan styrkes for at undgå fejl og ressourcespild. 

Fejl sker i høj grad i overgangen mellem sektorer, hvor især de mere komplekse patienter med få ressourcer, er i risiko for at løbe ind i en lavine af genindlæggelser. APN-sygeplejersker der har "et ben i hver lejr", kan være en af løsningerne på at styrke samarbejdet mellem sektorerne og optimere forløbene for alle involverede. 

Læs debatindlægget i Sundhedsmonitor her, hvor vi sætter fokus på problematikken og mulige løsninger sammen med Grete Christensen, Formand for Dansk Sygeplejeråd og Charlotte Laubek, Strategisk konsulent, Ældre og Sundhed Aalborg kommune og Ph.D.-studerende ved Aalborg Universitet. 

0