Pressemeddelelse

Det danske sundhedsvæsen fortjener en rationel og uafhængig tænketank.

 

Derfor har en gruppe sundhedsprofessionelle etableret den sundhedspolitiske tænketank “SundFornuft – tænketanken for sundhedspolitik”. Tænketanken er den første af sin slags herhjemme.


Når det kommer til sundhedspolitik, har de fleste en holdning. Men netop fordi sundhed og sygdom rammer dér hvor vi som individer er allermest sårbare, er det også i vores navigation i sundhedsvæsenet, at vi er allermest modtagelige over for urationel misinformation.

Der er en klar sammenhæng mellem levevilkår og folkesundhed, og i takt med at uligheden i sundhed stiger, står vi overfor, at medborgere ikke får de sundhedsydelser de har behov for.

Det er disse præmisser som SundFornuft ønsker at påvirke.


I SundFornuft ønsker vi et rationelt og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen, som sikrer lighed i og omkring sundhed. Med udgangspunkt i evidens, ekspertviden og tværfaglig nysgerrighed ønsker vi at bidrage med idéer og løsningsforslag på de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor nu og i fremtiden. Særligt ved at inddrage ofte oversete aspekter i dansk sundhedspolitik, såsom ressourceprioritering, rationalitet, etik, evidens og sundhedsøkonomi. Vi ønsker at sætte patienten i centrum ved at skabe en platform for dialog og vidensdeling mellem patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle og beslutningstagere inden for sundhedsområdet

Vi vil som tænketank samle samtlige interessenter i det danske sundhedsvæsen.


”Det ville være dejligt, hvis der allerede fandtes et uafhængigt initiativ som SundFornuft, eller politikerne kom med evidensbaserede og rationelle forslag, der gjorde vores input overflødige,” siger forperson for SundFornuft, Lui Näslund Koch, ”men det gør der jo ikke”.


Det danske samfund står midt i en sundhedskrise uden sidestykke, og saglighed og troværdighed i hvad der er op og ned i sundhedsdebatten er måske derfor vigtigere end nogensinde før. Tiden er moden til en sundhedspolitisk tænketank med eksistensberettigelse side om side med andre veletablerede tænketanke. 


COVID-19 har vist os, hvor vigtigt det er med tydelig kommunikation og en langsigtet strategi, når det gælder sundhedspolitik.  Allerede nu, ser vi, at der formentlig kommer overbelægninger på hospitalerne i løbet af vinteren som tidligere år, men aktuelt foreligger ingen plan for hvordan vi som sundhedsvæsen skal håndtere den ekstraordinære belastning, som pandemien pålægger sundhedsvæsenet.

Problemerne forsvinder ikke ved at stikke hovedet i busken. Hvis vi skal have et rationelt og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen der brug for at der kan tænkes uafhængige sundhedspolitiske tanker.

SundFornufts bestyrelse arbejder målrettet for at både ledelse og medlemsskare er faggruppemæssigt bredt repræsenteret, og alle medborgere, i og udenfor sundhedsvæsenet, er velkomne til at tage del i tænketankens udvikling.

SundFornuft havde stiftende generalforsamling 5. marts 2020, og har netop afholdt første ordinære generalforsamling. Læs mere på www.sundfornuft.org.

0

Skriv en kommentar