Sundhedspolitisk tænketank ønsker nytænkning

Bestyrelsesmedlem og farmaceut Anne Mette Drastrup, er blevet interviewet til Fagforeningen Pharmadanmark medlemsblad om bl.a. kassetænkning og risiko for tab af relevant information ved sektorskift. 

 

Bestyrelsesmedlem, farmaceut Anne Mette Drastrup, er blevet interviewet til Fagforeningen Pharmadanmark medlemsblad.


"Det bør selvfølgelig ikke være sådan, at det er afgørende for dit liv, herunder dit helbred, hvilket postnummer du er vokset op i, og hvad dine forældre beskæftiger sig med. Uligheden afspejles også i forbindelse med sektorovergange mellem hospitals- og primærsektoren. Man bliver lettere tabt på gulvet, hvis man ikke er en ressourcestærk person. Forklaringen ligger blandt andet i kassetænkning i det offentlige system, men også i at IT-systemer som Fælles Medicinkort (FMK) ikke overleverer al relevant information ved sektorskift. Der er mange steder, man kan tage fat og tænke anderledes,” siger Anne Mette Drastrup

Læs hele interviewet her: Sundhedspolitisk tænketank ønsker nytænkning

SundFornuft er 100% non-profit. Når du støtter SundFornuft, er du med til at bringe fakta og evidens ind i sundhedsdebatten. Støt her.

0