Compassion er et overset redskab i kampen mod ulighed i sundhed

Ulighed i sundhed er et stigende problem, som sundhedsvæsenet ubevidst bidrager til. Men personalet kan gøre brug af et overset redskab til at bekæmpe noget af denne ulighed.

Vi kender det allesammen. Nogle mennesker er nemmere at forstå og relatere til end andre. Og ofte kommer vi bedst ud af det med de personer, som minder mest om os selv. Den mekanisme gør sig også gældende i mødet mellem patient og sundhedspersonale. Det sker helt ubevidst, men øger risikoen for forskelsbehandling og ulighed i sundhed.

Internationale undersøgelser viser, at patienter med lav socioøkonomisk status oftere mødes med mindre grad af empati fra deres behandlere i sundhedsvæsenet sammenlignet med patienter, der har en høj socioøkonomisk status. Fænomenet kaldes The Inverse Care Law og beskriver, hvordan patienter med størst behov for hjælp i sundhedsvæsenet ender med at modtage mindst.

Det er vigtigt at være sig bevidst om disse fælder i vores adfærd, så vi kan skabe rammer i sundhedsvæsenet til at imødegå dem.

Her kommer redskabet compassion ind i billedet. Det er et begreb, som rummer både følelsen empati og handling på den reaktion, empati afføder, når vi møder lidelse hos os selv eller andre. Derfor kaldes compassion også for aktiv empati.

 

Læs mere i dette debatindlæg i Sundhedsmonitor skrevet af bl.a. bestyrelsesmedlem Marco Bo Hansen og generalsekretær Lui Näslund Koch.

0

Skriv en kommentar