Nyt fra Sundhedsstyrelsen: Målrettede indsatser skal mindske social ulighed i sundhed

Vi er ikke alle lige, når det kommer til muligheden for at leve et sundt og langt liv. Vores levevilkår har en stor indflydelse på vores risiko for at blive langvarigt syge. Vi kan alle blive syge, men nogle grupper i samfundet lever med en større risiko for sygdom end andre. Hvis vi skal nedbringe social ulighed i konsekvenserne af sygdom, skal sundhedstilbuddene være til stede der, hvor sygdommene har størst konsekvenser. Det skriver Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside.

 

Har du læst de to nye rapporter som er blevet udarbejdet til Sundhedsstyrelsen?

De to rapporter er udarbejdet til Sundhedsstyrelsen bekræfter en ulighed i sundhed. Den ene er en rapport fra VIVE, der undersøger tilslutningen til forebyggende sundhedsydelser som udvalgte vaccinations- og kræftscreeningsprogrammer. Den viser, at der er væsentlige forskelle i tilslutning til forebyggende sundhedsydelser. Den anden rapport, som er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, ser på, hvordan alvorlige tilfælde med covid-19 var fordelt i samfundet. Rapporten viser, at nogle grupper i befolkningen havde højere risiko for svære sygdomsforløb og død ved smitte med covid-19.

 

Rapporten om vaccination og screening

VIVE har udarbejdet en rapport, der handler om barrierer for og indsatser til højere tilslutning til vaccination mod covid-19 og HPV og screening for livmoderhalskræft, brystkræft og tarmkræft.

Rapporten fra VIVE viser, at der er behov for at kombinere kommunikative og organisatoriske indsatser for at nå målgrupper, der er svære at nå, og at det er vigtigt, at sundhedsvæsenets forebyggende ydelser skal være tydelige og forståelige for alle.

Læs rapporten udarbejdet af VIVE her:https://www.vive.dk/da/udgivelser/ulighed-i-vaccination-og-kraeftscreening-yvrqgbrx/

 

Rapporten om social ulighed i forbindelse med pandemien

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har lavet den anden rapport, hvor de har undersøgt, hvordan coronavirus og svært sygdomsforløb fordelte sig i befolkningen under pandemien. Blandt andet viser rapporten, at der var højere risiko for svære sygdomsforløb og død blandt personer bosat i mindre boliger i de større byer samt for personer med kortere uddannelse og lavere indkomst.

 

Læs rapporten her: https://www.sundhedsstyrelsen.dk/-/media/Udgivelser/2024/Ulighed/FINAL_Social-ulighed-i-covid-19.ashx

 

 

 

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen https://www.sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2024/Maalrettede-indsatser-skal-mindske-social-ulighed-i-sundhed

 

 

0

Skriv en kommentar