Vidensbank

Formålet med SundFornuft - tænketanken for sundhedspolitik er at bidrage til den sundhedspolitiske debat med idéer og løsningsforslag på de udfordringer der er nu og i fremtiden for det danske sundhedsvæsen.
Vi ønsker at udvikle anbefalinger og pege på løsninger, så beslutningstagerne har grundlag for at kunne tage rationelle sundhedspolitiske beslutninger. Vi håber på at kunne biddrage til, at nødvendige prioriteringer baseres på bedst mulige evidens.

På denne side kan man blandt andet finde vores analyser, debatindlæg, nyheder, podcasts og adventskalender.
(kommer engang i fremtiden)

Analyser

Kampagne

Debatindlæg

Nyheder

Podcasts

Adventskalender

HVAD ER LIGHED I SUNDHED?

At alle har samme muligheder for at forblive sunde.

 

HVORDAN FÅR VI MERE LIGHED I SUNDHED?

Med et øget fokus på interventioner, der styrker og vedligeholder sundheden, fremfor et fokus på at behandle sygdomme, når de opstår.

 

HVIS DU HAVDE MULIGHED FOR AT ÆNDRE ÉN TING I SUNDHEDSVÆSENET,

HVAD VIL DET SÅ VÆRE?

Sundhedsvidenskab skal handle om sundhed, ikke om sygdom.

Christine Stabell Benn,

Professor Syddansk Universitet

HVAD ER LIGHED I SUNDHED?

I patientsikkerhed siger vi "først, gør ingen skade". Hvis sundhedsvæsenet i sin organisering og konstruktion er med til at skabe ulige muligheder for behandling og rehabilitering, så er det ulighed i sundhed – og ulighed i patientsikkerhed. Vi gør det i vores systemer sværest for dem, der har det sværest. Det er ikke i overensstemmelse med den fri og lige adgang til sundhedsvæsenet, der er knæsat i sundhedsloven og som er vigtig for tilliden til sundhedsvæsenet – og for den enkelte.

 

HVORDAN FÅR VI MERE LIGHED I SUNDHED?

Vi ved, at det at arbejde systematisk og vedholdende virker. Det er helt afgørende for afskaffelse af ulighed i sundhed, at der sker en fuld og hel implementering af de arbejdsgange, vi beslutter er de rigtige. Så vi skal helt ind i maskinrummet, der hvor vi il ændre noget. Og så udpege de vigtigste indsatser. Lige nu skydes der med spredehagl, og tales i kampagner og funktioner. Det løser ikke problemet.

 

HVIS DU HAVDE MULIGHED FOR AT ÆNDRE ÉN TING I SUNDHEDSVÆSENET,

HVAD VIL DET SÅ VÆRE?

Overgange er af det onde for de borgere, der er mest udsat for ulighed i sundhed. Hvis vi kan afskaffe overgange og skabe robuste arbejdsgange – også på tværs af afdelinger og sektorer vil meget være vundet.

 

Inge Kristensen

Direktør hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed

HVAD ER LIGHED I SUNDHED?

Lighed i sundhed eksisterer, når der ikke er systematiske sociale forskelle i risikoen for at blive syg eller i konsekvenserne ved at være syg.

 

HVORDAN FÅR VI MERE LIGHED I SUNDHED?

Der er behov for universelle og strukturelle indsatser for at reducere ulighed i sundhed, fx øgede afgifter på tobak, alkohol og usund mad, begrænsning af arbejdsløshed og fysisk belastende arbejdsmiljø, eliminering af børnefattigdom.

Jeg har udarbejdet en rapport til Sundhedsstyrelsen om emnet.

 

HVIS DU HAVDE MULIGHED FOR AT ÆNDRE ÉN TING I SUNDHEDSVÆSENET,

HVAD VIL DET SÅ VÆRE?

Ressourcefordeling i det nære sundhedsvæsen, som tager hensyn til de geografiske ulighed i behov, er grundlæggende for, at alle de andre tiltag ikke bliver et slag i luften. Læs mere her

Finn Diderichsen

Professor Emeritus, Københavns Universitet

 

Vedtægter

Følg linket for, at læse vedtægterne for SundFornuft - tænketanken for sundhedspolitik

Læs mere

 

Indkaldelser til generalforsamling

Følg linket for, at komme direkte til de tidligere generalforsamlingers indkaldelser

Læs mere

 

Referater

Følg linket for, at komme direkte til referater fra tidligere generalforsamlinger i tænketanken

Læs mere