Møde mellem SundFornuft og Dansk Sygeplejeråd (DSR)

SundFornuft havde et godt og konstruktivt møde med DSR's Formand Grete Christensen. Læs med og bliv klogere på mødets indhold. 

I SundFornuft arbejder vi benhårdt på at finde de bedste løsninger for vores fælles sundhedsvæsen. Derfor er vi også ude og tale med organisationer, virksomheder og aktører, der er i og omkring sundhedsvæsenet. 

Senest møde var med Dansk Sygeplejeråds (DSR) formand Grete Christensen, hvor fokus var at tale om sundhedsvæsenets udfordringer, herunder personalemangel og ulighed i sundhed, og hvad der er ‘Sund Fornuft’ i DSR’s optik.  

Det fylder meget for sygeplejerskerne, at patienter udskrives for tidligt fra hospitalsophold - og det, de udskrives til, er i for mange tilfælde for usikkert. 

Grete pegede på Aalborg Universitetshospital, hvor det er lykkes at få et godt samarbejde mellem hospitalet og kommunen, hjulpet på vej af APN sygeplejersker i kommunerne. Man har derudover lavet audits på de patienter, der genindlægges hyppigt for at identificere, hvad der går galt, og hvor man kan gribe ind. Det har efter sigende virket godt og forhindret unødige hospitalsindlæggelser og mindsket presset på hospitalet. Det er et løsningsforslag, som vi i SundFornuft finder interessant og vil se nærmere ind i. 

Vi spurgte også til omsorgstræthed, og det fylder heldigvis ikke meget for sygeplejerskerne ifølge Grete Christensen. Det er vigtigere for sygeplejerskerne, at de føler sig anerkendt for deres arbejde, først og fremmest på lønnen. 

Vi drøftede lønspredningen mellem sygeplejersker. Der tales en del om, at de sygeplejersker, der er tættest på patienterne ikke har fået lønstigninger, hvorimod kliniske sygeplejespecialister, der bidrager til at løfte det faglige niveau på en afdeling, men ofte er længere fra den patientnære pleje, har bedre arbejdstider og en højere løn. Grunden til at man i de seneste mange overenskomster ikke er gået efter at hæve basislønnen skal findes i, at der er mange sygeplejersker, og det derfor ville blive meget små beløb hver enkelt ville få.

I SundFornuft taler vi løbende med andre sundhedsaktører for at nuancere debatten og komme med konkrete løsningsforslag. Vi er en uafhængig og frivilligtdrevet sundhedspolitisk organisation, som kan tage fat om de problematikker, andre ikke kan. Denne unikke position benytter vi til at bringe mere ‘Sund Fornuft’ ind i vores sundhedsvæsen. 


Kontakt os her, hvis I er interesseret i at høre mere.

0

Skriv en kommentar