Vi ønsker et rationelt og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen, som sikrer lighed i og omkring sundhed.

Hvorfor SundFornuft?

SundFornuft er Danmarks sundhedspolitiske tænketank.

Vi ønsker lighed i og omkring sundhed. Det vil vi opnå ved hjælp af fakta, evidens, dialog og sund fornuft. Vi ønsker at levere rationel oplysning til befolkningen og meningsdannerne baseret på analyser af bedst tilgængelig evidens. Vi ønsker, at befolkningen i samfundet får det bedst mulige for deres sundhedskroner.

Vi har en åben organisation med plads til alle der har interesse for sundhedspolitik og søger at bevare økonomisk og fagpolitisk uafhængighed. SundFornuft ønsker at være den samlende instans inden for sundhedspolitisk idéudvikling og debat. Derfor skal det fungere.

I SundFornuft mener vi at sundhedsvæsenet er en af de mest grundlæggende elementer i vores velfærdssamfund. Den frie og lige adgang til lægehjælp er af afgørende betydning for, at befolkningen fortsat vil indgå i samfundskontrakten og betale skat. Derfor bør ambitionsniveauet for sundhedsvæsenet hæves. Først blev vi præsenteret for en brevpapirsreform, modspillet var en idé om at de borgere, der bor i områder med få læger, skal spises af med en helt nyuddannet læge, der skifter hvert halve år, i stedet for en speciallæge med minimum seks års uddannelse bag sig. Disse og andre forslag fra politisk side, illustrerer den ofte fundamentalt manglende forståelse for de udfordringer, der er i dagens sundhedsvæsen.

Nogle politikere tænker alt for kortsigtet og lover borgerne en masse sundhedsydelser i nærmeste fremtid, borgerne forventer at få det, men alt for ofte kan sundhedsvæsenet ikke følge med, hverken i regionerne eller kommunerne. Der er for meget pres på; for mange ”skal”-opgaver, der ikke nødvendigvis giver mening eller giver patienterne den bedste behandling. Alt for ofte starter samtalen med et “undskyld forsinkelsen” og slutter uden patienten har forstået hvad eller hvorfor.

Mange ting vi gør i samfundet, har betydning for vores sundhed. Vores uddannelsesgrad, hvor fysisk aktive vi er, rygning, mad, tryghed i barndommen. Der bør ses bredere på sundhed, for at vi sammen kan bibeholde og udvikle vores fantastiske samfund. Man har med gode intentioner forsøgt at oprette forskellige medicin- og behandlingsråd, men når deres beslutninger bliver offentligt kritiserede, vælger man for ofte fra politisk side at lave indgreb, der går imod rådenes anbefalinger. Dette fordrer desværre hverken tiltroen til rådene, politikerne eller armslængdeprincippet. Det samme gælder politiske beslutninger om hvordan specifikke sygdomme skal behandles, hvilken medicin, der skal udskrives eller når der skabes tvivl om det faglige belæg for veldokumenterede behandlingers effekt. Derfor er der behov for en sundhedspolitisk tænketank.

SundFornuft vil bidrage til debatten med løsningsforslag baseret på evidens, rationalitet og kendskab til hverdagen i sundhedsvæsenet.

Vi ønsker at bidrage med uafhængige synspunkter og kendskab til hverdagen, så sundhedspolitiske beslutninger ikke bliver baseret på ,"synes", men på evidens og rationalitet.

Vi skal have et rationelt og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen i fremtiden. Politikerne lover enormt meget, men når man gerne vil betale for dyr behandling, er der andre ting, der ikke er råd til.

Lui Näslund Koch

Det ville da være dejligt, om der allerede fandtes initiativer som SundFornuft, eller hvis politikerne kom med enormt gode forslag, der gjorde vores input helt overflødigt.

Lui Näslund Koch

Vedtægter

Alle med interesse for sundhedspolitik er velkomne til at melde sig ind i tænketanken.

På sigt ønsker vi en bred repræsentation af medlemmer fra forskellige faggrupper, som er interesserede i sundhedspolitik, fx

 • Patienter
 • Pårørende
 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Jordemødre
 • Fys- og ergoterapeuter
 • SoSu’er
 • Sundhedsøkonomer
 • Arbejdsmarkedsforskere
 • Ledere
 • Filosoffer
 • Kunstnere

 

Nordpaa Media for finansiering af og design af forretningsorden

TAK TIL

Mono Solutions for finansiering af og hjælp til opbygning af hjemmeside.

 

Fotograf Flemming Leitorp fra Leitorp + Vadskær ApS for billeder af bestyrelsen