SundFornuft mener at apotekernes skal spille en større rolle.

Det kræver nytænkning, hvis uddelegering af sundhedsopgaver skal gøres forsvarligt. Kommer vi i mål med opgaven, vil uligheden i sundhed mindskes.

I SundFornuft - tænketanken for sundhedspolitik håber vi i eftermiddag at se en sundhedsreform, som indeholder forslag til et mere integreret sundhedsvæsen, og med fokus på meningsfuld brug af sundhedspersonalets ressourcer.

Under coronapandemien har apotekerne løftet en vigtig opgave med at vaccinere befolkningen, og det åbner op for, om apotekerne kan spille en større rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Tilgængeligheden til apotekerne er stor, og netop her kan borgere gå ind fra gaden og tale med en lægemiddelfaglig akademiker. Det bør vi udnytte i langt højere grad.

 

Apotekerne udgør et uudnyttet potentiale

Apotekerne kan aflaste lægehusene, men spørgsmålet er med hvad? I SundFornuft mener vi ikke, at apotekerne skal til at ordinere medicin. Det er essentielt at bevare armslængdeprincippet mellem sælgende og ordinerende instans.

Det handler om en erkendelse af, at vores sundhedsvæsen er i udvikling. Vi er nødt til at gøre tingene anderledes for at kunne følge med, og frygten for kompetenceglidning må ikke blokere debatten. 

Et løsningsforslag er at lade apotekspersonale få mere ansvar ved medicinhåndtering. Fx skal de kunne skifte rundt i medicinen ved restordre eller i tilfælde af ændret pakkestørrelse fra producenten.

Apotekspersonalet kan også aflaste hjemmeplejen ved at pakke medicin til en uge eller måned. Måske med farmakonomer ansat i lægehuse for at sikre tværfaglige kompetencer og bedre sammenhænge. 

Vi mener, at der er muligheder for en forsvarlig aflastning til gavn for alle parter, hvor lægerne og apotekerne i samspil identificerer de mest oplagte muligheder. 

Kritikerne vil råbe “patientsikkerhed”! Og vi er enige så langt. Patientsikkerheden er nemlig allerede under pres. For nuværende, har borgerne langt til deres læge og svært ved at komme igennem pga. travlhed. Det kan vi heller ikke leve med. Derfor kunne ovenstående forslag bidrage til, at vi undgår en patientfarlig opgaveglidning.

0

Skriv en kommentar