2. søndag i SundFornufts adventskalender

Ulighed i sundhed reproduceres i forskningen.

Uddannelses og forskningsministeriet har kortlagt den kliniske forskning, udført af hospitalerne i Danmark inden for sundhedsområdet. 

Det samlede omfang af de danske hospitalers forsknings- og udviklingsaktiviteter er næsten fordoblet fra 2,9 milliarder kroner i 2010 til 5,6 milliarder kroner i 2019.

Respondenterne peger på, at forskningsområdernes adgang til forskningsmidler afhænger af bevågenhed fra politikere, fonde, patientforeninger eller lægemiddelindustrien. Forskning, som relaterer sig til for eksempel diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft, vurderes at have nemmere adgang til forskningsmidler end forskningsområder, der ikke har tilsvarende bevågenhed.

En række respondenter peger også på, at det er vanskeligt at tiltrække finansiering til ikke-kommercielle investigator/forsker-initierede studier, der for eksempel har til formål at sammenligne, forbedre, effektivisere eller styrke evidensbaseringen af allerede kendte behandlinger.

Der er behov for, at vi bliver klogere på de sygeste patienter i vores samfund. Derfor bør der forskes mere i ulighed i sundhed, multisyge og kronikere samt udføres kliniske studier, der undersøger effekten og bivirkningerne af den behandling, der foregår hver eneste dag på landets sygehuse.

0

Skriv en kommentar