Vi bør sige højt, at alle har et ansvar for eget helbredspotentiale

Alle har et ansvar for at varetage eget helbredspotentiale. Vi mener debatten bør omhandle sundhed fremfor sygdom. 

Der har længe være et stort fokus på patientrettigheder. Samtidig oplever vi, at debat om sundhed oftest omhandler snak om sygdom. Alle har et ansvar for at varetage eget helbredspotentiale. Vi mener debatten bør omhandle sundhed fremfor sygdom. 

Når WHO i sin grunddefinition af sundhed siger, at sundhed er mere end fraværet af sygdom, siger de så ikke implicit, at sundhed ikke er på samme spektrum som sygdom?

Sundhedsinnovator Peter Thybo har omskrevet et Piet Hein Gruk til meget præcis at beskrive relationen mellem sundhed og sygdom: 

»Sygdom er, hvordan man HAR det. Sundhed er, hvordan man TAR det.«

Det er essentielt vigtigt som menneske at forstå, at begge udsagn om ens helbred; hvordan man har det, og hvordan man tar det, eksisterer på samme tid.

Læs resten af vores debatindlæg på Sundhedsmonitor. 

SundFornuft er 100% non-profit. Når du støtter SundFornuft, er du med til at bringe fakta og evidens ind i sundhedsdebatten. Støt her.

0