SundFornufts bestyrelse er valgt på den årlige generalforsamling for en periode på 2 år. Bestyrelsen består af en forperson, en kasserer, 5 ordinære medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelse@sundfornuft.org

Bestyrelse

Lui Näslund Koch

Forperson, læge

Læs mere

Monika Rubin

bestyrelsesmedlem, læge

Læs mere

Anne Mette Drastrup

Bestyrelsesmedlem, farmaceut

 

 

Læs mere

Anna Roe Rasmussen

Bestyrelsesmedlem, læge

Læs mere

Sanne Marie Thysen

bestyrelsesmedlem, læge

Læs mere

Jesper Mølgaard

suppleant, læge

Læs mere

Navn

suppleant

 

 

Læs mere

 

Steen Fagerberg

kasserer, læge

Læs mere

David Gryesten Jensen

bestyrelsesmedlem, læge

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter er under udarbejdelse

Advisory Board

SundFornuft rådgives af et advisory board. Advisory board udpeges af bestyrelsen og udvides løbende, og hjælper den siddende bestyrelse med sundhedspolitisk sparring.

Morten Sodemann

Speciallæge i Infektionsmedicn 

Overlæge, InDvandrermedicinsk Klinik

Klinisk Professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Trine Kjær

Cand.agro, Ph.D

Professor, Dansk Center for Sundhedøkonomi

 

Læs mere

Sidsel Vinge

cand.merc, ph.d.

Proejktchef, vive 

 

Læs mere

Anton Pottegård

klinisk farmaceut

Professor i farmakoepidemiologi, syddansk universitet

 

Læs mere

Karsten Juhl Jørgensen

Overlæge, Dr.med.

Cochrane Denmark

 

Læs mere