Cathrine Sandager Budtz

Bestyrelsesmedlem, Læge

Sundhedsvæsenet er præget af konstant udvikling. Vi har et godt og trygt velfærdssystem, men desværre møder det alligevel udfordringer som øger presset. Det er en stor opgave at stå med, og med min faglige indsigt som læge, vil jeg hjælpe politikerne det jeg kan, med at supplere med konstruktive løsningsforslag.

Aktuelt er fokus på personale manglen, der stiger og den samtidig øgede privatisering, der øger uligheden.

Jeg er selv en af dem. En af dem der for en stund har hængt kitlen på knagen, og ikke kunne forene småbørnslivet og to læger i husstanden med fuldtidsarbejde i det offentlige. Desværre for det. For jeg elsker det arbejde, og mit idealistiske hjerte brænder for at hjælpe i samfundet og mennesker der har brug for hjælp. Men som stewardessen siger, “iltmasken på før dig selv, før du hjælper andre”. Jeg møder mange ligesindede. Det er synd at det er blevet sådan, at flere har svært ved at forene at være i sundhedsvæsenet, mens vi har små familier. For det er tydeligt at der er brug for vores hænder.

Jeg læste til læge oprindeligt, fordi det meningsfyldte i at gøre en positiv forskel for andre og at hjælpe gav mig så meget igen. Jeg vil derfor gerne bidrage til at løfte opgaven med at få dannet rammerne, der skaber rum til at flere af os, det flygtende personale, vil kunne vende tilbage igen.

Jeg valgte at tilslutte mig Sundfornuft Tænketank, da de baseret på analyser og faglig indsigt, bidrager med at finde løsningsmodeller. Det er fint at kunne finde faldgrupper og diskutere kritikpunkter, men det endnu vigtigere at kunne bidrage med løsningsforslag. Det er den absolut mest konstruktive tilgang til at sikre en positiv samfundsudvikling, og en sådan ønsker jeg at være en del af.

Særlige punkter jeg vil fokusere på:

  • Rekruttering og fastholdelse
  • Ulighed både socialt og geografisk
  • Forebyggelse