Tina Thorborg

Bestyrelsesmedlem, sygeplejerske og cand. cur.
Mail: tinatborg@hotmail.com

Tina Thorborg er uddannet sygeplejerske og har en kandidatgrad i sygepleje (cand.cur.) fra Aarhus Universitet. Tina har arbejdet som sygeplejerske på flere afdelinger i Region Midtjylland. Hun har arbejdet med uhelbredelig syge mennesker og deres pårørende samt for tidligt fødte spædbørn og deres forældre på Aarhus Universitetshospital. Derudover har hun også været ansat i nogle forksningsstillinger.

Forskningsmæssigt har Tina Thorborg særligt fokus på patient- og pårørende inddragelse i sundhedsvæsnet samt fælles beslutningstagning. Herudover er hendes faglige fokus på den kvalitative forskningstilgang, hvor hun blandt andet har interviewet mange patienter og pårørende gennem hendes forskning med henblik på forståelse og viden om de behandlinger som bliver udført i sundhedsvæsenet.

 

Interesseområder:

-        Lighed i sundhedsvæsenet

-        Værdig død

-        Inddragelse af patienter og pårørende

-        Arbejdsmiljø

-        Fastholdelse og rekruttering af sundhedspersonale