David Gryesten Jensen

Bestyrelsesmedlem, Læge

Det danske sundhedsvæsen går store omvæltninger i møde - når vi er kommet os over omvæltningerne fra coronavirus. Arbejdsmængden stiger med gennemsnitslevealderen og den demografiske udvikling. Alle budgetøgninger bliver spist af teknologi og medicinudgifter. Den kommunale sundhedssektor undergår en mere eller mindre ukoordineret størrelses-eksplosion.

De nødvendige løsnigner kræver indsigt, vilje til at tænke ud af boksen og mod til at stille de upolulære forslag. De eksiosterende aktører i sundhgedsdebatten er enten farvet af økonomiske interesser, bundet af interesser fra medlemmer eller eller partipolitiske hensyn. 

Med en sundhedspolitisk tænketank skal vi byde ind med løsningerne. Vi skal primært være konstruktive; vi skal turde sige de ting, der fremkalder buh-råb; vi skal være blottet for plattenslageri, om at det ikke er nødvendigt at prioritere. Og vi skal kalde en spade for en spade. 

Mit navn er David Gryesten Jensen. Jeg er læge på infektionsmedicinsk afdeling. Derudover har jeg lagt en del tid i frivilligt foreningsarbejde, international udvikling og Læger uden Grænser.

Mine interesseområder (fraset de strengt lægefaglige) er organisering af sundhedsvæsnet, økonomisk prioritering, dataetik og ulighed. 

Jeg mener, trods et stort forbedringspotentiale, vi har et af verdens bedste sundhedsvæsner - lad os sørge for, det vedbliver at være sådan. 

 

Debatindlæg:

Podcast: