Elisabeth Lyng

Bestyrelsesmedlem, Læge

Jeg har både i mit virke som læge og gennem mit frivillige engagement indenfor specielt seksuel sundhed mødt udfordringer som jeg mener bedst kan løses ved at arbejde mere overordnet på at skabe fokus på de strukturelle uligheder i sundhed. For at kunne dette finder jeg det vigtigt at tage afsæt i allerede eksisterende forskning.

I mit virke som læge og gennem mit frivillige engagement er jeg gang på gang stødt på udfordringer og problematikker inden for seksuel sundhed, der har rod i de strukturelle uligheder, der findes overalt i vores sundhedssystem. Jeg mener denne ulighed skal mindskes ved, at vi bliver bedre til at bringe den store mængde af forskning, der ligger på området i spil. Bla ligger der en stor mængde af kvalitative data fra kommunale pilotprojekter, satspuljeprojekter og enkeltindsatser fra NGOer, der kunne være relevante at få i spil i fht at få mere evidensbaserede løsninger.

Til dagligt er jeg igang med speciallægeuddannelsen i almen medicin i Region H, men har gennem tidligere ansættelser i bla. Sønderjylland og Nordnorge blevet eksponeret for den geografiske ulighed der eksisterer inden for sundhedsindsatser.

Jeg har erfaring med formidling og undervisning indenfor især seksuel sundhed og har organisatorisk erfaring fra frivilligt arbejde i studietiden samt gennem bestyrelses- og boligsocialt arbejde.

Jeg er med i Sund Fornufts bestyrelse for at gøre en forskel. Jeg vil være med til at skabe mere lighed i sundhed.

 

Debatindlæg: