Anne Mette Drastrup

Bestyrelsesmedlem, Farmaceut

Jeg er bestyrelsesmedlem i tænketanken Sund Fornuft, fordi jeg mener at vi igennem tværfagligsamarbejde og brede diskussioner, kan gøre en forskel og skabe en stemme. En stemme med indsigt i mange af sundhedssystemets områder og med bred faglig fundering.

I et mere og mere presset sundhedssystem, hvor medarbejdere ikke vil eller ikke kan arbejde, fordi presset er så stort og udgifterne kun stiger, er det i min optik et signal om at, vi skal re-tænke nogle grundlæggende strukturer i systemet.

I mit daglige arbejde med kvalitetsudvikling og forskning i medicingennemgange i primærsektoren, ser jeg borgere, der er faldet mellem to stole. Historien kan være: Det er ikke hospitalets ansvar at se på den hele patient og den almen praktiserende læge vil/tør ikke ændre i den specialerede behandling fra hospitalet. Hvem har så ansvaret? Er det borgeren? Er det plejepersonalet? Er det de pårørende?

Desværre er det ofte de ikke-ressourcestærke borgere, der ender mellem de to stole, da det som patient kræver store mængder ressourcer at bevarer overblikket over konsultationskalenderen, samt komplicerede medicinske behandlinger. Denne patientgruppe er tilmed overrepræsenteret i sundhedssystemet. Der er brug for at få bygget en gangbar bro mellem sektorerne så færre borgere bliver tabt på gulvet.  

Det er sund fornuft, at alle ikke kan få alt i det sundhedssystem vi har, men desværre er det de færreste der tør sige det. Jeg tror, at tænketankens stemme har det mod, rationalitet, evidensbasseret viden og indsigt, der skal til, for at bruge ordet prioritering i sundhedsdebatten.

Mine interesseområder er bl.a. ulighed i sundhed, forebyggende sundhedsarbejde, sektorovergange, tværfagligsamarbejde, optimering af arbejdsmiljø i sundhedssystem.

 

Debatindlæg:

Podcast: