Florence Tan

Bestyrelsesmedlem, Læge

Der er stigende ulighed i sundhed; der er lægemangel i store dele af landet; befolkningen bliver ældre og mere syge; ny medicin tager en større og større andel af sundhedsbudgettet; vi kan ikke fastholde sundhedspersonale på hospitalerne. Problemerne og udfordringerne for vores sundhedsvæsen står som bekendt i kø. De fleste er presserende og komplekse. Det fordrer samarbejde mellem sundhedsprofessionelle, samfundsvidenskabelige og politiske beslutningstagere. Der skal træffes kloge valg og fornuftige prioriteringer, hvis vi skal sikre god og ensartet behandling til alle borgere i hele landet og derfor er det vigtigt at de sundhedspolitiske beslutninger bliver truffet på et oplyst og så vidt muligt evidensbaseret grundlag. Det er den opgave, jeg gerne vil bidrage til at løfte.

Som sundhedsprofessionelle skal vi sørge for at bringe de faglige argumenter højt på beslutningstagernes dagsorden. Med vores kliniske indsigt kan vi pege på løsninger, lokale som nationale, som man ikke får øje på, når man kun ser sundhedsvæsenet udefra. Vi skal gøre den eksisterende viden på de sundhedsfaglige og -politiske områder tilgængelig for politikere såvel som lægmænd. Herigennem skal vi bidrage både til de kloge løsninger og samtidig en forventningsafstemning blandt befolkningen ift. hvilke opgaver det offentlige sundhedsvæsen kan og skal løfte, således at vi også fortsat kan sikre høj tillid mellem patienter og sundhedssystemet.

Jeg er under uddannelse til at blive speciallæge i samfundsmedicin og har herudover en mastergrad i International Health Policy fra London School of Economics. Med mit engagement i tænketanken Sund Fornuft, vil jeg gerne arbejde for at mindske ulighed i sundhed blandt andet igennem kosteffektiv prioritering, der sikrer mest sundhed for pengene og et forbedret arbejdsmiljø for alle ansatte i sundheds- og plejesektoren.