Mathilde Holm Hvidt

Bestyrelsesmedlem og cand. scient. pol.
Mail: mathildehvidt@gmail.com

Mathilde Holm Hvidt er kandidat i statskundskab (cand. scient. pol.) og har som projektleder og forretningsudvikler arbejdet med sundhedsområdet siden 2012. Emner som ulighed i sundhed, kroniske sygdomme, digitale sundhedsløsninger og interdisciplinært samarbejde med mange forskellige faggrupper har været den røde tråd i hendes arbejdsliv.

I Sund Fornuft er det en særlig glæde for Mathilde at arbejde sammen med fx læger og sygeplejersker, og hun forundres gang på gang over hvad man kan skabe og udrette, når forskellige fagligheder sættes i spil. Udfordringerne i vores sundhedsvæsen kalder på samarbejde og på, at vi finder nye løsninger på tværs af professioner og sektorer.

Mathilde er optaget af at skabe lighed i vores sundhedsvæsen. Hverken postnummeret, sygdommen eller længden på ens uddannelse skal være afgørende for den behandling, man får når sygdom rammer. I løbet af et liv vil vi enten selv blive pårørende eller ramt af sygdom selv. Vi skal skabe de bedste forudsætninger for, at de ramte får den rigtige hjælp.

Som projektleder med en generalistbaggrund har Mathilde arbejdet både i den kommercielle og nu i den offentlige del af sundhedsvæsenet. I dag bruger hun hendes tid på at udvikle og implementere digitale sundhedsløsninger i Københavns Kommune. 

 

Interesseområder: