Elisabeth Lyng

Bestyrelsesmedlem og læge
Mail: elisabeth@sundhedfornuft.org

Elisabeth Lyng har både i hendes virke som læge og gennem hendes frivillige engagement indenfor specielt seksuel sundhed mødt udfordringer som hun mener bedst kan løses ved at arbejde mere overordnet på at skabe fokus på de strukturelle uligheder i sundhed. For at kunne dette finder hun det vigtigt at tage afsæt i allerede eksisterende forskning.

I hendes virke som læge og gennem hendes frivillige engagement er Elisabeth gang på gang stødt på udfordringer og problematikker inden for seksuel sundhed, der har rod i de strukturelle uligheder, der findes overalt i vores sundhedssystem. Elisabeth mener denne ulighed skal mindskes ved, at vi bliver bedre til at bringe den store mængde af forskning, der ligger på området i spil. Bla ligger der en stor mængde af kvalitative data fra kommunale pilotprojekter, satspuljeprojekter og enkeltindsatser fra NGOer, der kunne være relevante at få i spil i fht at få mere evidensbaserede løsninger.

Til dagligt er Elisabeth igang med speciallægeuddannelsen i almen medicin i Region H, men har gennem tidligere ansættelser i bla. Sønderjylland og Nordnorge blevet eksponeret for den geografiske ulighed der eksisterer inden for sundhedsindsatser.

Elisabeth har erfaring med formidling og undervisning indenfor især seksuel sundhed og har organisatorisk erfaring fra frivilligt arbejde i studietiden samt gennem bestyrelses- og boligsocialt arbejde.

 

Interesseområder:

 

 

Debatindlæg: