Cathrine Sandager Budtz

Bestyrelsesmedlem og læge
Mail: cathrinebudtz@gmail.com

Cathrine er uddannet læge fra Københavns Universitet (2016), og har siden været bredt omkring i sundhedsvæsenet, lige fra det grønlandske sundhedsvæsen til det danske, hvor hun har en bred erfaring fra både hospital og almen praksis. Derudover har hun arbejdet som en del af et forskningshold og er nu i en privat telemedicinsk virksomhed.

Herfra har hun en værdifuld viden om strukturen i de forskellige dele i sundhedsvæsenet, og bruger denne erfaring, når hun kommer med mulige løsninger til de nuværende og fremtidige udfordringer. 

Arbejdsmiljøet og rekrutteringsproblemer er særligt et område Cathrine har fokus på. Hun har set hvordan det skaber lokale og samfundsmæssige problemer, når personalet knækker eller flygter. Her har hun flere forslag til, hvordan der kan prioriteres anderledes, med fokus på optimering frem for effektivisering i sundhedsvæsenet, for på den måde at skabe et mere robust sundhedsvæsen. 

Hun tror på at politikere og sundhedsansatte, trods forskellige faglige vinkler og agendaer, kan opnå deres fælles ønske om det bedste sundhedsvæsen, gennem det gode tværfaglige og konstruktive samarbejde.

 

Interesseområder:

  • Arbejdsmiljø: rekruttering, udbrændthed og fastholdelse
  • Geografisk ulighed i sundhed
  • Økonomiske prioriteringer i sundhed: sikre at det bygges på et evidensbaseret og sundhedsfagligt oplyst grundlag.