Anne Mette Drastrup

Bestyrelsesmedlem og farmaceut
Mail: annemette@sundfornuft.org

Anne Mette Drastrup er uddannet farmaceut fra Københavns Universitet (2017) og har siden arbejdet i sundhedsvæsenet, særligt med kvalitet og udvikling af medicinske behandlinger, både ude hos praktiserende læger og inde på hospitalet. 


Hun har både arbejdet centralt med medicinske vejledninger og retningslinjer til sundhedsprofessionelle, men også været helt tæt på patienterne ude på hospitalet. Hun har arbejdet på de store hospitaler i hovedstadsområdet, men er nu på et lille regionshospital i provinsen. Den brede erfaring har skabt en stor bevidsthed og interesse for ulighed i sundhed, og i uligheden i tilgangen til sundhedsydelser. Hun mener, at vi skal gentænke strukturer i sundhedsvæsenet, så både patienter og de sundhedsprofessionelle kan finde rundt. Derudover mener hun, at vi som samfund skal have meget mere fokus på forebyggende sundhed, så borgerne ikke ender som patienter.


Interesseområder:

  • Ulighed i sundhed: både geografisk og sociale 
  • Arbejdsmiljø i sundhedssystemet, rekruttering og fastholdelse
  • Forebyggende sundhedsarbejde
  • Sektorovergange: hovedfokus på primærsektoren og de praktiserende læger
  • Tværfaglig samarbejde

 

Debatindlæg:

 

Podcast: