Aira Kamic

Bestyrelsesmedlem og læge
Mail: airakamic@gmail.com

Jeg er uddannet læge og er ved at blive praktiserende læge. Jeg brænder for forbyggelse og præventiv personlig medicin i primær sektoren. Et område der desværre ikke er prioriteret hverken i vores sundhedssystem eller i vores lægeuddannelse.

Livsstil er mere end et enkelt råd om rygning og alkohol. Stress, søvn, mental sundhed, sociale
fællesskaber og emotionelle relationer er i lige så høj grad ansvarlig for vores sundhed, livskvalitet og
velbefindende. De forskellige faktorer skal sættes i en personlig ramme og "one size fits no one" er for
mig udgangspunktet. Her kan den teknologiske udvikling med AI og ML være vores hjælpende
støttepartnere i behandler kontinuiteten. På det mere strukturelle plan, ved vi at de nuværende tilgange med "gode råd" fra lægen ikke virker optimalt. Det enkelte individ skal ses i et psykologisk, socialt og adfærdsmæssigt lys, før vi for alvor kan forbygge. Disse faktorer er igen sat i sammenhæng med de socioøkonomiske faktorer der kræver politiske og strukturelle indsatser.
Det er en af de vigtigste årsager til jeg har jeg meldt mig ind i SundFornuft. Jeg vil gerne være med til at skabe et sundhedsvæsen der tilgodeser den enkeltes behov i et kompleks netværk af vores strukturer og omgivelser. De socioøkonomiske faktorer skal diskuteres i de politiske og økonomiske fora, hvor beslutningstagerne kan blive mere oplyste om hvor behovet er og hvad der virker. Herigennem kan vi bl.a ramme social ulighed, forbygge og øge livskvalitet for den enkelte.

 

Interesseområder: