Tænketank og forskningsleder: Der er fortsat behov for at se på den kønnede ulighed i sundhed. 

De dårligst stillede mænd lever 13 år kortere end de bedst stillede kvinder. De bliver oftere ramt af sygdom og har højere risiko for at dø af dem. Det er en ulighed som vi ikke kan acceptere. 

At ændre på den kønnede ulighed i sundhed er et komplekst problem og skal ske ved forebyggelse og sociale indsatser. Men vi skal i sundhedsvæsenet støtte op om arbejdet og udtænke løsninger på tværs af regioner og kommuner landet over. En af løsningerne kunne være at arbejde med konceptet “stjernepatienter” som Lægefællesskabet i Grenaa gør brug af. 

Læs mere i vores debatindlæg i sundhedsmonitor her

Debatindlægget af skrevet af bestyrelsesmedlemmer fra SundFornuft, Marco Bo Hansen og Camilla Birgitte Sørensen samt formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen.

Husk at du kan støtte vores arbejde i SundFornuft ved at blive medlem. 

0