SundFornuft mener

om medicinsk cannabis

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis var første gang i Dansk historie, hvor Folketinget selvstændigt anbefalede godkendte og indførte et medicinsk produkt til behandling af patienter igennem lov (1). En praksis der ellers har været reserveret de faglige selskaber, forskere og Lægemiddelstyrelsen, ofte med solid basis i kliniske forsøg og evidens. Dette med god grund.


Den internationale sammenslutning af smerteforskere IASP, har netop udgivet en ekspertvurdering baseret på 13 systematiske reviews, der undersøger den smertelindrende effekt af cannabis. Konklusionen er at cannabis ikke giver en målbar smertelindring, men til gengæld forårsager en række alvorlige bivirkninger (2).


I SundFornuft mener vi, at en sådan vurdering, fra den førende instans indenfor smerte, bør tages til efterretning. Vi mener, at man forud for evalueringen af forsøgsordningen, som udløber 31/12 2021, bør inddrage den eksisterende litteratur, og at en beslutning om at forlænge eller implementere medicinsk cannabis bør bero på en faglig vurdering af effekt og bivirkninger, som med al anden medicin. Det skal ikke være en politisk beslutning. 
 
Da der er alvorlige bivirkninger ved cannabis og  ingen målbar smertelindring, bør cannabis ikke uden videre implementeres. Det kan både skade patienten og lægge unødigt pres på læge-patientforholdet, når lovgivere indfører et ineffektivt medikament som del af standardsortimentet.
 
Smertepatienter, forskere og ordinerende læger fortjener at en fremtidig indføring af nye behandlingsmetoder baseres på den videnskabelige soliditet, som den danske forskningstradition ellers er garant for.
 
(1) https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/virksomheder/forsoegsordningen/
 
(2) https://www.iasp-pain.org/PublicationsNews/NewsDetail.aspx?ItemNumber=11145&navItemNumber=643

0

Skriv en kommentar