Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2022

Den 10. Oktober 2022 kl 17:30, holder vi ordinær Generalforsamling i SundFornuft - Tænketanken for sundhedspolitik. Det bliver afholdt i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, Stuen på 1. sal, 2450 København

Husk at melde jer til ved at sende en mail til bestyrelse@sundfornuft.org

Vejledende program ses nederst. 

Forslag til punkter til dagsordenen og ændringsforslag til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden afholdelsen, dvs. d. 19/9. Vores vedtægter er at finde på www.sundfornuft.org under “Om SundFornuft” helt nede i bunden.

Der er valg til bestyrelsen, og derfor en særlig opfordring til at overveje, at stille op til SundFornufts bestyrelse. Bestyrelsen mødes ca. 10 gange årligt. Ofte mødes vi hjemme hos en fra bestyrelsen, bor man udenfor København kan man være med virtuelt,  vi holder et fysisk bestyrelsesseminar i København 2 gange om året. Man kan stille op på dagen for GF, med eller uden skriftligt kandidatur. Har man spørgsmål, så skriv endelig en mail til lui@sundfornuft.org

Man skal være betalende medlem for at deltage og stille op. Kontingentet er 200 kr årligt til  reg. nr. 9070 konto nr. 1631072239. Skriv en mail til annemette@sundfornuft.org hvis du er i tvivl om du har betalt kontingent for 2022/23.


Program:

Kl. 17.30
Oplæg af Kira West, Formand for Rådet for Socialt Udsatte og direktør i Hjem til Alle

Kl. 18:30
Ordinær Generalforsamling, efterfulgt af mad og hygge

 

0

Skriv en kommentar