Hvorfor lader folk være med at tage deres medicin?

Fjerde afsnit i vores podcastserie, der er lavet i samarbejde med Danske Studerendes Fællesråd og Boblen på Radio Loud, kan nu høres online.

I denne episode har bestyrelsesmedlem Anne Mette Drastrup interviewet Anna Birna Almarsdottirs, professor i Samfund og Klinisk Farmaci ved Københavns Universitet. Som medvært er Lægemiddel konsulent ved Region Hovedstaden, Dagmar Abelone.

Podcast afsnittet kan høres her: Hvorfor tager du ikke din medicin?

 

Om podcasten

Overraskende mange patienter tager ikke deres medicin, hvilket kan lede til alvorlige konsekvenser både for den enkelte og store udgifter for sundhedsvæsenet. Hvis vi kan forstå hvorfor patienter ikke tager deres medicin, kan vi måske indrette sundhedsvæsenet, så dem det hele handler om, patienterne, får en plads i det.

Medicin er en central del af vores sundhedsvæsen. Vi hører meget om at forbruget af og udgifter til medicin stiger. Vi hører meget lidt om, om brugerne af medicinen tager den som forskrevet.

Verdens sundhedsorganisation, WHO har for år tilbage udgivet en rapport, hvor de estimerer at op til 50 % af patienter i langtidsbehandlinger til kroniske sygdomme ikke tager deres medicin som forskrevet. Det bidrager hvert år til mange indlæggelser og store udgifter. Spørgsmålet er om vi kan hæve antallet af patienter, der følger deres behandling og derved øge den samlede effekt af medicinen, det undersøges i dette afsnit,

Problematikken er kompleks og involverer mange parterer. Patientens holdning til medicinen er påvirket af mange faktorer og kan bland andet påvirkes i sundhedsvæsenet. Patientperspektivet udfoldes i forhold til medicin. Inddragelse af patienterne og opfølgning på deres medicinbehandling, peges på som mulige løsninger.

0