Hvorfor er der brug for evidens i sundhedspolitik?

Syvende afsnit i podcastserien, der er lavet i samarbejde med Danske Studerendes Fællesråd og Boblen på Radio Loud, kan nu høres online.


I denne episode har bestyrelsesmedlem Monika Rubin interviewet Karsten Juhl Jørgensen, overlæge og bestyrelsesmedlem i Cochrane og Stinus Lindgreen, forsker og sundhedsordfører for Radikale Venstre, om hvad evidens er og hvorfor det er vigtigt ift. sundhedspolitik.

Podcast afsnittet kan høres her: Burde forskerne bestemme sundhedspolitikken‪?

 

Om podcasten

I sundhedsvæsenet ønsker man for så vidt muligt at arbejde evidensbaseret, men hvad betyder det at arbejde evidensbaseret? Og hvad er god og hvad er dårlig evidens? Og hvorfor og hvordan er der forskel?

Det at have evidens for noget bestemt er ikke det samme som at have bevis for (effekt) og fravær af evidens er ikke det samme som evidens på fravær (af effekt). Der findes forskellige måder at lave god evidens på og afhængig af hvilken metode, man bruger, er resultaterne mere eller mindre tætte på den såkaldte "sandhed". Dette kan for nogen gøre evidensbegrebet til en abstrakt størrelse at forstå.

I dette afsnit forsøger vi at beskrive netop dette, ved at tale om hvordan det perfekte studie kan bygges op og forklare hvad evidenshierakiet er. Vi taler om sundhedspolitik og hvordan tiltag, der oprindeligt indføres af medicinske årsager, kan blive til noget, der får stor politisk signalværdi og vi ser på udviklingen i synet på interessekonflikter blandt lægevidenskabelige forskere samt hvordan evidens kan og måske bør bruges indenfor sundhedspolitik.  For hvad gør man, når man står i en situation, hvor man ikke kan sige, at der er evidens for, at noget virker eller ikke virker? Hvem skal så afgøre, om ny medicin skal tages i brug eller hvordan en pandemi skal håndteres? Skal det være politikerne eller forskerne? Og kan vi have tillid til, at politikerne altid tager beslutningerne ud fra et fagligt grundlag? Er det overhovedet en god ting kun at tage udgangspunkt i det, der er evidens for? Og hvad er forholdet mellem evidens og politik, når der skal tages beslutninger på det sundhedspolitiske område?

 

 

 

0