Hvad mener I om ulighed i sundhed - Velfærdsdirektøren

Denne gang skal I møde Trine Møller Dorow. Hun er Velfærdsdirektør i Bornholms Regionskommune. Trine har svaret på tre spørgsmål i forbindelse med vores kampagne "Hvad mener I om ulighed i sundhed?". Læs med.

1) Hvad er lighed i sundhed for dig?
For mig er lighed i sundhed, når alle har lige mulighed for at have det godt fysisk, psykisk og socialt. Sagt med andre ord: Når miljømæssige faktorer, social og økonomisk status samt ens individuelle sundhedskompetencer ikke længere har betydning for eksempelvis, om man dør som spædbarn, bliver vaccineret som barn, får et liv med mange års sygdom eller generelt lever et kortere liv.

Konkret er lighed i sundhed for mig eksempelvis, at borgere med alvorlig psykisk sygdom - som stort set dør af samme årsager som os andre - ikke længere dør 15-20 år for tidligt (kilde: Det kræver sit at komme om bag den psykiske sygdom).

 

2) Hvordan får vi mere lighed i sundhed?
Vi fødes ulige, derfor kræver lige muligheder, at vi behandles forskelligt. I arbejdet med større lighed i sundhed bør fokus derfor være på lige tilbud for lige behov frem for på, at alle får samme tilbud.

Konkret tænker jeg, at vejen mod mere lighed i sundhed er flerstrenget og blandt andet kræver, borger- og civilsamfundsinddragelse, skræddersyede tilbud målrettet udsatte borgere, et bredt tværsektorielt og politisk samarbejde og sidst men absolut ikke mindst universelle og strukturelle indsatser.

 

3) Hvis du havde mulighed for at ændre én ting i sundhedsvæsenet, hvad ville det så være?
Det vil være at få vedtaget en folkesundhedslov - gerne skrevet med inspiration fra Norge. Vi har brug for en udvikling i samfundet som fremmer folkesundheden - herunder mindsker den sociale ulighed i sundhed. Det skal, for mig at se, være en lov, som stiller krav og dermed sikrer den nødvendige prioritering og forankring - af folkesundhedsarbejdet - både hos kommuner, regioner og statslige myndigheder. En forankring som sikrer langsigtede og systematiske indsatser.

Målet er for mig at se - uanset om det så bliver en lov, en reform eller en forebyggelsesparagraf i sundhedsloven - at det resulterer i bindende krav. Loven kan, som jeg ser det, blive den motor, der sikrer de nødvendige handlinger, så vi én gang for alle kan få udviklingen i folkesundheden på ret kurs og få mindsket den social ulighed i sundhed.

Folkehelseloven - regjeringen.no 

 

Husk at følge med i vores kampagne hen over sommeren, "Hvad mener I om ulighed i sundhed".
Vi vil dele udsagn fra både læger, sygeplejersker, forskere osv..

Hvis du har lyst til at hjælpe os med at skabe fokus på dette vigtige område, så del vores indlæg.


Vi glæder os til at dele de kommende opslag med jer

0