Hvad mener I om ulighed i sundhed - Tandlægen

Mød Anne Mette Stougaard denne gang i vores kampagne "Hvad mener I om ulighed i sundhed?".  Hun er tandlæge, sundhedsformidler og rådgiver. Læs med når Anne Mette svarer på tre spørgsmål om ulighed i tandsundhed.

1) Hvad er lighed i sundhed for dig?

"For mig er lighed i sundhed at alle borgere i samfundet har mulighed for at få helt basal tandpleje (behandling og forebyggelse af orale sygdomme) - uanset størrelsen på deres pengepung. Hvis man brækker et ben, skal man kunne få benet i gips. Hvis man knækker en tand, skal man kunne få en krone / plastfyldning på tanden. Det er en helt basal værdighed."

 

2) Hvordan får vi mere lighed i sundhed? 

"Som sagt skal alle mennesker i samfundet have mulighed for at få helt basal behandling og forebyggelse af orale sygdomme - uanset størrelsen på deres pengepung. Det drejer sig om at alle borgere har ret til en smertefri mundhule med basal smile- og tyggefunktion. 

Ligesom i det øvrige sundhedsvæsen, har jeg det fint med at der er forskel på priser, ventetider og andre services. Hvis nogle mennesker ønsker at betale mere for en særlig kvalitet, æstetik, service eller behandlingshastighed af noget ikke-akut, skal der være plads til det i privat regi. Jeg er meget imod at tandplejen bliver 100% offentligt finansieret, for tandklinikker er dyre at drifte og der er stor risiko for at politikerne underfinansierer ordningen. Se bare på UK, hvor deres NHS er ved at kollapse, og der er 8 års ventetid til en tandlæge. 

Vi skal have meget mere fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Forebyggelse og sundhedsfremme af oral sundhed behøver ikke udelukkende foregå i tandklinikken. Sundhedsøkonomerne bør udregne omkostningerne ved oral-systemiske følgesygdomme i det øvrige sundhedsvæsen samt mistede skatteindtægter ved tabt arbejdsfortjeneste fra orale sygdomme sammenlignet med omkostningerne ved skattefinansieret basal tandpleje. 

Hvor får samfundet fx størst cost-benefit:

En smileprotese til en borger vs. mistede skatteindtægter fra en borger, der ikke kan få et arbejde, fordi vedkommende ikke kan smile pga. en manglende fortand (og vedkommende magter ikke at ansøge en eventuel tilskudsordning)? 
En simpel tandudtrækning og ledsaget transport til en borger vs. en sygeplejerske der skal køre ud og give en hjemmeboende borger adskillige antibiotikakure over mange måneder pga. en inficeret tand?"


3) Hvis du havde mulighed for at ændre én ting i sundhedsvæsenet, hvad vil det så være? 

"Danmark er et af de lande i verden med bedst tandsundhed, men det er stadig et land med stor social ulighed i tandsundhed. Det skyldes især den høje brugerbetaling i voksentandplejen, men også det manglende fokus i sundhedsvæsenet på den orale sundheds betydning for den almene sundhed. Alt social-, sundheds- og plejepersonale bør få basal undervisning i oral sundhed og mundpleje. 

Alt det, der kan klassificeres som "basal menneskeret og værdighed" bør finansieres over vores fælles skat. Alt andet kan man selv betale med egen pengepung eller via forsikringer. Det skal også være nemmere at ansøge om / få tilskud til tandbehandling, hvis man har ret til det. Der er flere forskellige tilskudsordninger, men det er ofte en alt for besværlig og tidskrævende ansøgningsproces. Selve finansieringsmodellerne vil jeg overlade til sundhedsøkonomerne, Tandlægeforeningen og andre relevante aktører. Jeg er meget imod at tandplejen bliver 100% offentligt finansieret, for tandklinikker er dyre at drifte og der er stor risiko for at politikerne underfinansierer ordningen. Se bare på UK, hvor deres NHS er ved at kollapse, og der er 8 års ventetid til en tandlæge. 

Der er store udfordringer med drop-out ved sektorovergangene, både blandt unge der skal udsluses fra børne- og ungetandplejen til voksentandplejen, samt blandt sårbare ældre der skal udsluses fra voksentandplejen til omsorgstandplejen. Alle borgere skal være tilknyttet en tandlæge / tandplejeordning, på samme måde som man er tilknyttet en læge. På den måde sikrer man, at alle borgere altid er tilknyttet en form for tandplejetilbud."

Husk at følge med i vores kampagne hen over sommeren, "Hvad mener I om ulighed i sundhed".
Vi vil dele udsagn fra mange flere sundhedsfagelige personer.

Hvis du har lyst til at hjælpe os med at skabe fokus på dette vigtige område, så del dette opslag på de sociale medier.


Vi glæder os til at dele de kommende opslag med jer

0