Hvad mener I om ulighed i sundhed - Professoren

Denne gang skal I møde Anton Pottegård. Han er professor (cand.pharm., ph.d., dr.med.). Anton svarer her på tre spørgsmål i forbindelse med vores kampagne "Hvad mener I om ulighed i sundhed?". Læs med.

 

Anton Pottegård, professor (cand.pharm., ph.d., dr.med.) ved Afdeling for Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet og forsker ved Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital. Læs alle hans svar her.

 

1) Hvad er lighed i sundhed for dig?

"Lighed i sundhed, tror jeg at vi får via data. Data skal guide hvordan, hvad og hvem vi skal prioritere. Data skal give overblik og understøtte beslutninger. I øjeblikket bliver sundhedsdata talt op som om det er selve fremtidens behandling. Data tilsat lidt AI, så bliver alt åbenbart godt. Det tror jeg ikke en skid på. Vi kan ikke behandle patienter med data.

Og det er selvfølgelig en stor del af det og en vigtig diskussion. Men det er i høj grad også et spørgsmål om, at vi undgår opdeling i høj- og lavprestige sygdomme. Lighed i sundhed er, at vi fordeler resurserne ud fra, hvor der er mest brug for dem, og hvor de gør størst forskel. Cancer og diabetes er forfærdelige sygdomme, men det er lungesygdomme og psykisk sygdom og kroniske smerter og alt muligt andet også. Lighed ville være, hvis fordelingen af midler til forskning og klinik afspejlede dette og ikke, som nu, i høj grad primært følger traditioner, den relative styrke af patientforeninger og følelser."

 

2) ordan får vi mere lighed i sundhed?

"Jeg tror, at svaret ligger i data. I disse år bliver sundhedsdata oftest talt op som nøglen til personlig medicin og fremtidens behandling. Så længe vi bare har data nok, tilsætter lidt AI og rører rundt i gryden, så bliver alting godt. Det tror jeg ikke en skid på. Vi kan ikke behandle patienter med data. Når jeg alligevel tror, at svaret ligger i data, så er det, fordi jeg mener, at vi skal blive langt bedre til at bruge data til at få et overblik over, hvad vi laver, og bruge data til at prioritere. Data kan fortælle os, hvem der har mest brug for hjælp, og hvordan vi i øjeblikket fordeler vores resurser. Data kan, hvis vi lærer at bruge dem rigtigt, guide os til, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal se ud – med mere lighed i sundhed."

 

3) Hvis du havde mulighed for at ændre én ting i sundhedsvæsenet, hvad vil det så være?

"At vi fik opbygget en datainfrastruktur, -forståelse og -tradition, så vi kunne tage en velbegrundet og dataunderstøttet prioriteringssnak. Min drøm er, at den (læge-)faglige ledelse i sundhedsvæsnet med data i hånden vil blive i stand til at tegne en tydeligere og mere evidensbaseret retning for sundhedsvæsnet – og på den måde i øvrigt også bedre samarbejde med og understøtte politikere, patientforeninger og andre interessenter i, at vi laver datadreven prioritering. I fravær af fakta råder følelser, tilfældigheder og traditioner. Det er aldrig i patienternes interesse. Og det er nu engang dem, vi er her for."

 

 

Husk at følge med i vores kampagne hen over sommeren, "Hvad mener I om ulighed i sundhed".
Vi vil dele udsagn fra både læger, sygeplejersker, forskere osv..

 

Hvis du har lyst til at hjælpe os med at skabe fokus på dette vigtige område, så del vores indlæg.


Vi glæder os til at dele de kommende opslag med jer.

0