Hvad mener I om ulighed i sundhed - Professoren og forskningslederen

Denne gang skal I møde Thomas Maribo. Han er professor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, og forskningsleder ved DEFACTUM. Thomas har svaret på tre spørgsmål i forbindelse med vores kampagne "Hvad mener I om ulighed i sundhed?". Læs med.

 

Vi rækker ud til sundhedsfaglige personer for at sætte fokus på ulighed i sundhed og for at høre hvad de mener om ulighed i sundhed. Thomas har svaret på følgende spørgsmål:


1) Hvad er lighed i sundhed for dig?
"Jeg vil gerne slå et kraftigt slag for at vi konkretiserer hvilken (u)lighed det er der tales om. Jeg arbejder for at reducere social ulighed i sundhed. Social ulighed i sundhed er, når sociale faktorer så som uddannelse, indkomst og om du bor alene, har betydning for sundheden. Der er ulighed på andre områder også! Der er kønsmæssig ulighed idet kvinder lever gennemsnitligt længere end mænd, der er geografisk ulighed og nogle er født med gener der disponerer for længere (og sundere?) liv end andre. Hvis vi skal fremme social lighed i sundhed, skal vi påvirke de mekanismer, der betyder, at mennesker med kort uddannelse, lav indkomst, svag tilknytning til arbejdsmarkedet osv. har dårligere sundhed og kortere liv end resten af befolkningen. Det handler både om, hvilke risikofaktorer, de er udsat for, og hvilke konsekvenser sygdom har for den enkelte."


2) Hvordan får vi mere lighed i sundhed?
"Nogle af de faktorer, der skaber mest social ulighed i sundhed, opstår ikke i sundhedsvæsnet, men i samfundet. Sundhedsvæsnet spiller stadig en vigtig rolle og kan være med til at forstærke allerede eksisterende uligheder, eller også aktivt arbejde for at mindske social ulighed i sundhed. Som sundhedsprofessionelle skal vi tage ansvaret på os og arbejde på at gøre mødet med sundhedsvæsenet mere lighedsskabende, end det er i dag. Vi skal arbejde for, at vi både som system og som professionelle sikrer en vej til sundhed, der er mulig for alle. Og vi skal sikre, at de, der har brug for en ekstra hånd i ryggen, får det. Det skal ikke være os med de lange uddannelser og det store overskud der råber op og derfor får den hånd i ryggen. Det skal være dem, der har behovet – også selv om de ikke råber op."


3) Hvis du havde mulighed for at ændre én ting i sundhedsvæsenet, hvad vil det så være?
"Social ulighed i sundhed er samfundsskabt og derfor uretfærdig. Social ulighed i sundhed er også foranderlig, og det betyder, at vi kan reducere social ulighed i sundhed, hvis vi vil. Som sundhedsvæsen kan vi bidrage til dette gennem langsigtede organisatoriske forandringer med fokus på social lighed i tilgængeligheden og udbyttet af både forebyggelse, diagnosticering, behandling og rehabilitering. Så hvis jeg kunne ændre én ting i sundhedsvæsnet, ville jeg sikre LET adgang til differentierede sundhedsindsatser. Alle skal have det nødvendige, og alle har ikke brug for det samme. Os med lange uddannelser, god økonomi vi skal stoppe med at rage til os af sundhedsydelser. Vi skal give plads til at de, der har de største behov, får bedre adgang til sundhed".

 

Husk at følge med i vores kampagne hen over sommeren, "Hvad mener I om ulighed i sundhed".
Vi vil dele udsagn fra både læger, sygeplejersker, forskere osv..

Hvis du har lyst til at hjælpe os med at skabe fokus på dette vigtige område - så skriv en kommentar her til opslaget eller skriv en mail til SundFornuft.


Vi glæder os til at dele de kommende opslag med jer

0

Skriv en kommentar