Hvad mener I om ulighed i sundhed - Professoren

Mød Maja O'Connor i vores kampagne "Hvad mener I om ulighed i sundhed?"
Maja er Professor i klinisk psykologi og leder af Enhed for Sorgforskning ved Aarhus Universitet.

Læs hvad hun mener om ulighed i sundhed:


“I vores arbejde med sorgforskning ser vi tegn på social ulighed i vores undersøgelser, hvor færre med lavere socioøkonomisk status deltager. Det betyder at deres stemme ikke bliver hørt. Samtidig er lavere uddannelse og indkomst risikofaktorer for at udvikle forlænget sorglidelse efter en nærtståendes død. Det betyder at flere i denne gruppe får brug for hjælp. I arbejdet med sorg og sørgende er der derfor en særlig udfordring i, at sikre at social ulighed kortlægges og udlignes"

I forbindelse med vores kampagne "Hvad mener I om ulighed i sundhed", har vi været i kontakt med flere sundhedsfaglige personer og bedt dem om at svare på hvad de mener om ulighed i sundhed, eller hvordan de har oplevet ulighed i sundhed, i forbindelse med deres arbejde. Tak til alle som har sagt ja til at deltage. Det sætter vi stor pris på.

Hvis du har lyst til at hjælpe os med at skabe fokus på dette vigtige emne- så skriv en kommentar eller del vores opslag.

Vi glæder os til at dele de kommende opslag med jer

0