Hvad mener I om ulighed i sundhed - Professoren

Vi er kommet til det andet indlæg i  vores kampagne "Hvad mener I om ulighed i sundhed?".  Vi rækker ud til sundhedsfaglige personer for at sætte fokus på ulighed i sundhed for, at høre hvad de mener om ulighed i sundhed. I dette indlæg svarer professoren, Karsten Juhl Jørgensen, på tre spørgsmål. Læs med.

Denne gang skal I møde Karsten Juhl Jørgensen. Han er professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut. KI, OUH, Cochrane Danmark (Odense)

 

Karsten har svaret på de tre følgende spørgsmål:

1) Hvad er lighed i sundhed for dig?
 
"Der vil altid være ulighed i samfundet, for mennesker er forskellige og har forskellige muligheder og prioriteter. Målet må derfor være, at minimere andelen som er socioøkonomisk ringe stillede og helbredseffekterne heraf. Individets ret til egne valg betyder, at folk prioriterer deres sundhed forskelligt, men det skal være let for alle at vælge sundt. Alle skal også have samme gode behandling når man bliver syg – det betyder, at behandlinger med dokumenteret klinisk betydningsfuld gavn skal være gratis tilgængelige."
 
2) Hvordan får vi mere lighed i sundhed?
 
"Lighed i sundhed hænger uløseligt sammen med socioøkonomisk lighed. COVID-19 gjorde det klart, at de skandinaviske lande med relativt beskeden social ulighed klarede sig rimelig godt, uanset omfanget af restriktioner, mens lande med større social ulighed klarede sig mindre godt. Vi skal derfor tage vare på vores samfundsmodel, sikre den og forbedre den for fremtiden. Større lighed i sundhed kræver, ud over uddannelses- og jobmuligheder for alle, strukturelle tiltag der forbedrer folks tilværelse generelt. Det giver nemlig overskud til en sundere livsstil. Og så skal vi turde gøre de upopulære ting, fx sætte prisen op på tobak."
 
3) Hvis du havde mulighed for at ændre én ting i sundhedsvæsenet, hvad vil det så være?
 
"At kliniske forsøg bliver en integreret del af hverdagen i sundhedsvæsenet. På den måde kan vi lære af det vi gør og få vigtig viden om de mange behandlinger, som savner solid evidens. Det vil sikre grundlaget for bedre prioritering, hvor vi blandt andet bedre kan sikre sundhedsvæsenets målsætning om, at de fleste ressourcer går til behandlinger med bedst mulig balance mellem gavn og skade og størst mulig værdi, for dem med det største behov."


Følg med i vores kampagne "Hvad mener I om ulighed i sundhed", når vi i den kommende tid vil dele udsagn fra både læger, sygeplejersker, forskere osv..

 

Hvis du har lyst til at hjælpe os med at skabe fokus på dette vigtige område - så skriv en kommentar her til opslaget eller skriv en mail til SundFornuft.

Vi glæder os til at dele de kommende opslag med jer

0

Skriv en kommentar