Hvad mener I om ulighed i sundhed - Gadesygeplejersken

Følg med i vores kampagne "Hvad mener I om ulighed i sundhed".

Vi har været i kontakt med flere sundhedsfaglige personer og bedt dem om at svare på hvad de mener om ulighed i sundhed, eller hvordan de har oplevet ulighed i sundhed, i forbindelse med deres arbejde.

 

Mød Sophie Enevoldsen. Hun er gadesygeplejerske og møder dagligt situationer som relaterer sig til ulighed i sundhed. Læs hvad hun mener om ulighed i sundhed:

"Jeg ser et sundhedsvæsen, der er presset på alle ledder og kanter, mere end nogensinde før og det øger uligheden i sundhed. Jeg oplever at socialt udsatte ikke får den nødvendige behandling de har brug for, bl.a. fordi systemet har svært ved at rumme de komplekse og sammensatte problemer, de ofte står over for, i mødet med en udsat borger. Ydermere er det en stor udfordring for socialt udsatte at navigere i et meget komplekst og digitaliseret sundhedssystem.
Jeg oplever at opsøgende sundhedsarbejde og fleksible indsatser sikrer, at socialt udsatte mennesker i højere grad får den nødvendige hjælp og behandling de har brug for. Det er tid til nye løsningsmodeller og behov for at vi indretter vores sundhedssystem, så det passer til de markante udfordringer vi lige nu oplever på udsatteområdet".

I den kommende tid vil vi dele udsagn og oplevelser fra både gadesygeplejersker, læger, forskere osv., som arbejder i sundhedsvæsnet eller i relation til sundhed.


Hvis du har lyst til at hjælpe os med at skabe fokus på dette vigtige område - så skriv en kommentar her til opslaget eller skriv en mail til SundFornuft.


Vi glæder os til at dele de kommende opslag med jer.

0

Skriv en kommentar