Hvad mener I om ulighed i sundhed - Forskeren

Følg med i vores kampagne "Hvad mener I om ulighed i sundhed".
Denne gang har vi sprugt seniorforsker Birgitte Lerbæk hvad lighed i sundhed er for hende? Vi har været i kontakt med flere sundhedsfaglige personer og bedt dem om at svare på hvad de mener om ulighed i sundhed.

Birgitte er seniorforsker, ph.d. sygeplejerske ved Aalborg Universitetshospital i Psykiatrien, Enheden for Psykiatrisk Forskning.

"Selvom der i en årrække har været en øget opmærksomhed på ulighed i sundhed i Danmark, gør udviklingen i vores sundhedsvæsen med øget effektivisering og specialisering, at kløften mellem almindeligt stillede danskere og de borger, som er i udsatte positioner graves endnu større.
I min forskning har jeg igennem flere år haft fokus på initiativer i sundhedsvæsenet, som yder ekstra støtte til dem, som rammes af ulighed i sundhed.

Et eksempel er brobyggersygeplejerskerne på Aalborg Universitetshospital, der, inden de blev nedlagt i en regional sparerunde i 2023, ydede en ekstra koordinerende indsats for borgere i udsatte positioner i deres møde med sundhedsvæsenet.

Et andet eksempel er det liaisonsomatiske team i psykiatrien i Region Nordjylland, hvor et samarbejde på tværs af somatik og psykiatri giver dem, som er i kontakt med psykiatrien en mulighed for at få tilset fysiske helbredsproblemer af specialister fra Aalborg Universitetshospital.
Dette er praksisinitiativer, der sigter imod at mindske ulighed i sundhed og som er nødvendige at prioritere i den samlede sundhedsindsats, hvis vi vil uligheden til livs."

 

Følg med i vores kampagne "Hvad mener I om ulighed i sundhed", når vi i den kommende tid vil dele udsagn fra både læger, sygeplejersker, forskere osv..

 

Hvis du har lyst til at hjælpe os med at skabe fokus på dette vigtige område - så skriv en kommentar her til opslaget, del vores opslag eller skriv en mail til os.

 

Vi glæder os til at dele endnu flere indlæg med jer i løbet af sommeren.

0

Skriv en kommentar