Hvad mener I om ulighed i sundhed - 1. Kredsnæstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd

Denne gang skal I møde Kristina Frederiksen. Hun er 1. Kredsnæstforkvinde i Kreds Hovedstaden i Dansk Sygeplejeråd (DSR). Kristina har svaret på tre spørgsmål i forbindelse med vores kampagne "Hvad mener I om ulighed i sundhed?". Læs med.

1) Hvad er lighed i sundhed for dig?
"For mig handler lighed i sundhed om at sikre, at alle har adgang til de samme muligheder for at opnå og opretholde en god sundhedstilstand, uanset deres baggrund, økonomiske situation eller andre faktorer. Det indebærer at fjerne barrierer, både økonomiske, sociale og strukturelle, der forhindrer nogle mennesker i at få adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Det betyder også at anerkende og adressere de uligheder, der eksisterer i samfundet, og arbejde hen imod at skabe en mere retfærdig fordeling af ressourcer og støtte til dem, der har mest behov. Lighed i sundhed handler grundlæggende om retfærdighed og solidaritet, hvor alle har mulighed for at leve et sundt og godt liv."

2) Hvordan får vi mere lighed i sundhed?
"For at behandle alle lige, skal man behandle alle forskelligt. Med det mener jeg, at tanken om ’one size fits all’ i vores sundhedsvæsen ikke er gangbar, hvis vi skal bruge midlerne i sundhedsvæsenet bedst. De mest udsatte er også dem, der koster mest, hvis vi skal gøre det op i kroner og øre. Men det indebærer jo, at man prioriterer i pengene og tager nogle af de midler, der går til velfungerende og ressourcestærke borgere/familier, så vi kan bruge flere på dem, der har mest brug for det. Vi skal som samfund sikre lige adgang til sundhedsydelser, bekæmpe social og økonomisk ulighed, fokusere på forebyggelse og sundhedsfremme."

 

3) Hvis du havde mulighed for at ændre én ting i sundhedsvæsenet, hvad ville det så være?
"Jeg ville prioritere sundhedsplejerskernes store indsats ift. at sikre en god start på livet for alle familier, også dem, der har det svært og har mest brug for støtte. Sundhedsplejerskerne har helt unikke muligheder, fordi de som oftest er velkomne i hjemmet og derfor har mulighed for at forebygge og yde støtte helt fra start = afgørende vigtigt med en forebyggende indsats og godt relationsarbejde.

Jeg vil fremhæve, at der sættes fokus på social ulighed i sundhed. Vi skal styrke indsatsen for socialt udsatte ved blandt andet at ansætte og uddanne flere socialsygeplejersker. Det er vigtigt at have fokus på indsatsen for udsatte borgere, fordi: ”Den samlede middellevetid for socialt udsatte mennesker var i 2021 17 år kortere end den øvrige befolknings middellevetid på 81 år” (kilde: Rapport fra rådet for socialt udsatte, marts 2023: Dødelighed og brug af sundhedsvæsenet blandt socialt udsatte mennesker i Danmark)

 

Husk at følge med i vores kampagne hen over sommeren, "Hvad mener I om ulighed i sundhed".
Vi vil dele udsagn fra både læger, sygeplejersker, forskere osv..

Hvis du har lyst til at hjælpe os med at skabe fokus på dette vigtige område, så kontakt os.


Vi glæder os til at dele de kommende opslag med jer

0

Skriv en kommentar