Hvad mener I om ulighed i sundhed - Professor emeritus

Denne gang skal I møde Jes Søgaard . Han er Professor emeritus i Sundhedsøkonomi, CPop, SDU. Jes svarer her på spørgsmålet hvad lighed i sundhed er for ham i forbindelse med vores kampagne "Hvad mener I om ulighed i sundhed?". Læs med.

 

Hvad er lighed i sundhed for mig?

"Lighed i sundhed dækker over mange tilstande fra ens helbred og sundhedstilstand ved givne aldersgrupper til lige adgang til sundhedsvæsenets ydelser. Lige adgang er lovfæstet i sundhedsloven, som ikke desto mindre meget sjældent adresseres effektivt i dansk sundhedspolitik.

Uanset hvad du måler (u)lighed på, fra adfærd, over oplevet sundhedstilstand, sygdomsforekomst til dødsrisiko, eller adgang til sundhedsvæsenet og erfarede benefits i behandling, så observeres ulighed efter sociale parametre, fx indkomst eller uddannelse, og ofte også efter geografi. Vi observerer det som en kontinuert statistisk relation, ikke nødvendigvis lineær, men heller ikke, sådan at ulighed kun forekommer for de mest udsatte grupper. Og tilsyneladende er ulighed i sundhed stigende over tid. Jeg ved ikke, om vi har mere eller mindre (u)lighed i sundhed i forhold til andre lande.

Vi får aldrig ens helbred for alle, da vi som individer har forskellige præferencer for sundhed og vi er født forskellige. I den sociale ulighed er der også selektivitet – altså at dårlig sundhed som barn og teenager påvirker din uddannelse, som så kan give lavere social status som voksen. Men vi kan gøre meget mere end vi gør i Danmark i dag.

 

Alle politikere er imod social og geografisk ulighed i sundhed og adgang til sundhed. Ingen politikere gør noget for at reducere uligheden.

Mere effektiv sygdomsforebyggelse, herunder med adfærdspåvirkende virkemidler, fx højere cigaretpriser, differentieret moms på fødevarer, reklameforbud på spil, virker men politikerne tøver, da de er upopulære. Vi har en relativ høj dødelighed i Danmark, men det adresseres ikke som et sundhedsproblem, men som resultat af danskernes egne frie valg i et frit samfund. Ingen tvinger danskerne til at leve dansk! På vores supereffektive sygehuse er lægernes tid lagt i faste skemaer, x minutter pr. patient – og meget lidt plads for den differentiering i indsatsen, som reduceret ulighed vil forudsætte. Selv i fordelingen af bloktilskuddet til de fem regioners sundhedsopgaver er der indbygget en ulighed, således at regionen med de sundeste, længst uddannede og rigeste borgere og med det mest velpolstrede sundhedsvæsen årligt tildeles ekstra milliarder, hvorimod Vestdanmark bløder og Region Sjælland får alt for lidt. Det bidrager til det vi kalder omvendt omsorg – altså mest omsorg til borgerne med mindst behov. Sådan har det været siden 2007. Ingen politikere gør noget. Hvorfor? Fordi det er bøvlet.

 

Jeg vil gerne ændre mange års tendens til stigende ulighed, altså vende kurven. Det vil forudsætte en meget mere effektiv og målrettet forebyggelse som nævnt ovenfor, og suppleret med en national forebyggelsesstrategi med primær og sekundær forebyggelse af kroniske sygdomme. Den skal forankres i kommuner og almen praksis og løbende monitoreres. Det vil reducere ulighed og det vil reducere sygdomsforekomst og dermed mindske presset på sundhedsvæsenet. Så vil jeg indføre en ”equity lov” i hele sundhedsvæsenet, som skal sikre, at de borgere med størst behov og ringest udbytte af sundhedsindsatserne tildeles flere ressourcer på bekostning af borgere, som i højere grad kan selv og hurtigt forstår. Det er svært – og jeg har ikke engang et dansk ord for loven. Men det vil være sund fornuft."

 

 

Husk at følge med i vores kampagne hen over sommeren, "Hvad mener I om ulighed i sundhed".
Vi vil dele udsagn fra både læger, sygeplejersker, forskere osv..

Hvis du har lyst til at hjælpe os med at skabe fokus på dette vigtige område, så skriv en kommentar her til opslaget eller skriv en mail til SundFornuft.


Vi glæder os til at dele de kommende opslag med jer

 

 

Foto: Michael Bager

0