Er sundhedsvæsenet klar til fremtiden?

Dette er andet afsnit i podcastserien, lavet i samarbejde med Danske Studerendes Fællesråd og Boblen på Radio Loud.

I denne episode har bestyrelsesmedlem David Gryesten talt med Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi, om hvad de store udfordringer bliver de kommende 20-30 år, og hvordan vi imødekommer dem. 

Hør podcasten: "Kan sundhedssystemet holde til befolkningsudviklingen?"


Om podcasten:

I dette afsnit dykker vi ned i et emne som er aktuelt i dag, og bliver tiltagende presserende som tiden går: Er sundhedsvæsnet klar til fremtiden, særligt hvad angår de demografiske forandringer, vi står overfor? 
Trods et ihærdigt forsøg, lykkes det kun delvist at holde sig inden for de sundhedsfaglige rammer, da dilemmaerne ingenlunde er sort/hvide, og løsningerne i sidste ende stærkt politiske - men beslutningerne skal tages, og velfærdssamfundet kommer til at skulle sluge nogle kameler. 


Baggrunden for diskussionen er, at vi inden for de kommende årtier vil se en meget kraftig stigning i antallet af multisyge, antallet af ældre - særligt de +80-årige; og ingen af sundhedsvæsenets sektorer kan på nuværende tidspunkt rumme den forventede belastning. 
På hospitalerne bliver prioriteringen af sengepladserne langt skarpere end nu.
De praktiserende læger kommer - på en eller anden måde - til at skulle stå med behandling i hjemmet af dem, der førhen ville være indlagt. 
Hjemmeplejen kommer til at se en regulær omkalfatring, da der - selv hvis der var penge nok - slet slet ikke vil kunne skaffes tilstrækkeligt personale til at fortsætte det nuværende niveau.


Så hvad er løsningen? Skal der spares mere på fødeafdelingerne for at skaffe penge og hænder? Skal de pårørende overtage dele af hjemmeplejen - eller selv betale for den? Skal modtagerne af hjemmepleje indstille sig på et lavere niveau - eller affinde sig med ændrede boligforhold som præmis for at modtage plejen? 
Svaret er i sidste ende en politisk prioritering. Men noget kommer til at ske. 

0