2. søndag i SundFornufts adventskalender 2022

Optagelse fra SundFornuft's webinar med sociolog, læge, Ph.D og og regionsrådsmedlem Søren V. Knudsen, om sammenhængen mellem sociale faktorer og mentalt helbred.

I foråret afholdt SundFornuft et webinar med sociolog, læge, Ph.D og regionsrådsmedlem Søren V. Knudsen. Hans oplæg tog udgangspunkt i resultaterne af hans netop forsvarede Ph.D. Den omhandlede sammenhængen mellem sociale faktorer og mentalt helbred. I optagelsen skitseres blandt andet det rammearbejde han arbejdede ud fra i sin Ph.D, hvor han har gennemgår de mange faktorer, der påvirker ulighed i sundhed. Det er et multifaktorielt og komplekst problem, der bliver påvirket af både strukturelle determinanter i samfundet, genetik, forældres uddannelsesniveau, socioøkonomisk status mm.

Han dykker ned i danskernes sundhedsprofil og stiller skarpt på, hvad der påvirker den mistrivsel, vi ser blandt store grupper af befolkningen. Hvis mistrivslen blandt borgerne skulle udvikle sig til en mere alvorlig tilstand, og de får brug for psykiatrien, kommer de samme determinanter til at påvirke, hvordan det går i psykiatrien og hvad det kliniske outcome er. 

Søren Valgreen Knudsen har udover uligheden i mental sundhed også kigget på kvaliteten af den behandling du som patient møder i psykiatrien. Han finder at jo lavere uddannelse, jo dårlige er kvaliteten af den behandling du møder. Og meget, meget mere. 

Afslutningsvis er der en kort snak hvor deltagerne komme med ideer til løsninger. Det lyder blandt andet på bedre uddannelse af sundhedsprofessionelle i patientkontakt og måske en uddannelse til borgere, når de kommer i kontakt med sundhedsvæsenet.

Webinaret blev optaget og vil du høre mere om determinanterne for ulighed i mental sundhed? Så lyt med her.

0

Skriv en kommentar