2. søndag i advent 2023

I de nordiske lande lever personer med svær psykisk sygdom 15-20 år kortere end gennemsnittet. Hovedårsagen er primært at finde i somatisk sygdom. 

I denne søndags adventsindlæg har vi valgt at dele en rapport fra 2019 fra SDU; Holdninger i det somatiske sundhedsvæsen til mennesker med psykisk sygdom - et litteraturstudie. 

Rapporten analyserer den eksisterende litteratur om holdninger inden for det somatiske sundhedsvæsen over for personer med psykisk sygdom. Analysen følger principperne for et scoping review, en metode designet til at danne et overblik over et specifikt område eller problemstilling. Formålet er at levere en klar indikation af omfanget af tilgængelig litteratur på området og identificere eventuelle videnshuller.

I rapporten kan man læse, at der er blevet gennemført talrige undersøgelser, der fokuserer på sundhedsprofessionelles holdninger til psykisk sygdom inden for det somatiske sundhedsvæsen. Derudover er der også gennemført mange interventionsstudier, der har sigtet mod at forebygge eller reducere negative holdninger og stigmatiserende adfærd blandt sundhedsprofessionelle samt studerende på sundhedsfaglige uddannelser. Mange gode ideer, der kan tages med videre. 

 

God læselyst! 

 

0

Skriv en kommentar