Sanne Marie Thysen

Bestyrelsesmedlem, Læge, Ph.d.

Hvordan mon vores sundhedssystem ville se ud, hvis vi alle brugte vores sunde fornuft? Spareøvelse, effektivisering, gevinstrealisering - kært barn har mange navne. Udgifterne til sundhedsvæsenet bliver flere og flere - og det er nødvendigt at tale prioritet - for ikke at prioritere er uovervejede prioriteringer, og det er farligt. Vi er nødt til at sammentænke sundhedsvæsenet, så vi ikke længere udliciterer en behandling for at "spare" penge - ikke fordi behandlingen bliver billigere, men fordi pengene tages fra en anden offentlig kasse.

Mit navn er Sanne Thysen. Jeg er læge og forsker. Jeg har de seneste år arbejdet med forskning i børnevacciner i Afrika og forsker i øjeblikket i vitamin K og udviklingen af hjertekar- og lungesygdomme. Jeg er en del af bestyrelsen i ”SundFornuft – tænketanken for sundhedspolitik”. Derudover er jeg næstformand i Yngre Læger Regionhovedstaden og formand for Lægeforeningens Forskningsudvalg.

Set med mine øjne er Danmarks største force vores sundhedsvæsen med gratis behandling til alle. Mit håb er, at vi også om 10, 20 og 50 år har et sundhedssystem,  hvor alle kan få en god behandling. Det kræver, at vi prioriterer! Og vi må ikke være bange for at diskutere prioriteringer og føre dem ud i livet – manglende prioritering er også en prioritering, bare ikke en god en. Forskning er hjørnestenen i morgendagens patientbehandlinger – og derfor mener jeg det er helt essentielt, at vi opprioriterer den uafhængige kliniske forskning. Det er en god investering – og kan gøre os klogere på hvad vi kan nedprioritere – fx hvilke patienter, der har gavn af en behandling og hvilke der ikke har. En torn i øjet på det danske sundhedsvæsen er, at uligheden i sundhed stiger – det er vi nødt til at være opmærksomme på – og det er vi nødt til at bekæmpe. Vi må ikke få skabt et A- og et B-sundhedsvæsen. Vi skal værne om det offentlige sundhedssystem, hvor alle har ret til gratis behandling. Det koster at prioritere god behandling til alle, men det kan være dyrere at lade være.