Nathali Turanzas Jensen

Bestyrelsesmedlem, Læge

Jeg hedder Nathali Turanzas Jensen og er forholdsvis ny som fuldtidsansat i sundhedsvæsenet. I min stilling som KBU-læge har jeg på nært hold oplevet uligheden i sundhed gennem mit arbejde uden for de større byer. Dette både omhandlende personalemangel og travle vagter, forskel i behandlingstilbud samt arbejdet med en større andel af socialt udsatte patienter med komplekse problemstillinger.

Jeg interesserer mig for at formidle viden og vil gerne bidrage med dette i SundFornuft mhp bedst muligt at kunne informere borgere, patienter og politikere til at træffe de fagligt bedst funderede beslutninger for at bedre vores sundhedsvæsen i en turbulent tid. Vi er så heldige at bo i et land, hvor gratis sundhedsydelser og høj faglig kvalitet på de offentlige hospitaler og klinikker er en selvfølge. Med den voksende finansielle krise, manglen på arbejdskraft og det stigende antal ældre i befolkningen, kan vi dog blive nødsaget til at prioritere for fortsat at kunne fastholde et højt sundhedsfagligt tilbud.


Hvordan vi bedst får prioriteret de midler vi har, får løst manglen på arbejdskraft samtidig med at opretholde et højt sundhedsfagligt niveau for alle sociale lag i samfundet er nogle af de områder, som optager mig mest.