Marco Bo Hansen

Bestyrelsesmedlem, Læge, Ph.d.

Som læge og forsker med ph.d. i bakterielle infektioner ønsker jeg et patientsikkert sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen med fokus på forebyggelse og evidensbaserede beslutninger. Et sundhedsvæsen, hvor vi arbejder for at nedbringe ulighed i sundhed.

Vi er midt i en rivende udvikling, hvor flere sygdomme kan diagnosticeres og behandles mere sikkert og effektivt. Men sundhedsvæsenet står også over for et massivt pres med flere ældre, kronikere og multisyge.

Vi skal derfor turde at tage de sundhedspolitiske diskussioner om prioritering. Men de skal baseres på data, forskning og evidens frem for synsninger og ønsketænkning. Og empatien skal samtidig bevares.  

Til dagligt er jeg lægefaglig direktør i virksomheden Sani Nudge, hvor jeg fokuserer på at forbedre hygiejnen i sundhedsvæsenet. Jeg troede egentlig, at jeg skulle være akutmediciner. Jeg har siddet i bestyrelsen i Dansk Selskab for Akutmedicin og var med til at indføre det akutmedicinske speciale i Danmark. Jeg har også forsket i hjertestop og siddet i Dansk Råd for Genoplivning. Derudover har jeg arbejdet som forsker og læge i Novo Nordisk.

Jeg bidrager til debatten gennem min erfaring fra både det offentlige og private og som kliniker og forsker. Det ser jeg som en styrke.

 

I mit arbejdet for SundFornuft deltager jeg ikke i debatter om og arbejde relateret til hygiejne i sundhedsvæsenet qua mit arbejde i Sani Nudge

 

Debatindlæg: