Jannik Topgaard Zeuthen

Cand.merc.

Hvis sundhedsvæsnet skal få de varme hænder til at række til behandlingsbehovet i fremtiden, vil det kræve strukturelle reformer, dedikeret udbredelse af det som virker bedst lokalt, og nødvendige fravalg uanset særinteresser. Det kræver en stærk og neutral organisation, som uden omsvøb og konstruktivt kan facilitere og bringe de nødvendige anbefalinger ind i debatten. Det er SundFornuft.

Om mig: Har arbejdet med sundhedsvæsnet siden 2008, først som revisor og konsulent i Deloitte, dernæst et sceneskifte til NGO’er og patientforeninger i 2015, hvor jeg har arbejdet siden. I dag består størstedelen af mit arbejde i at bygge partnerskaber på tværs af sundhedssektoren, programledelse, politisk arbejde og at støtte velafprøvede digitale sundhedsløsninger i at komme så mange patienter til gavn som muligt. Har derudover haft fornøjelsen af at være en del af mange sociale og sundhedsmæssige projekter de seneste 15 år, bl.a. headspace for psykisk sårbare unge, LEAD THE TALENT for minoriteter i ledelse, Impact for volds- og voldtægtsramte unge. Kandidat fra CBS (cand.merc.) og uddannet i styrkebaseret ledelse. Privat bruger jeg en hel del tid med min kone, mine to hunde, naturfotografering i kamuflage-dragt og prøver at igangsætte en (overhovedet ikke succesfuld) e-sportskarriere.