Camilla Littau Nielsen

Bestyrelsesmedlem, sygeplejerske, ph.d. studerende

Jeg hedder Camilla Littau Nielsen og er bosat i Odense. Jeg er uddannet sygeplejerske og har erfaring inden for neonatologien og pædiatrien. Derudover har jeg en sundhedsfaglig kandidat (cand.scient.san.) og er nu ansat som ph.d.-studerende på børnekræftafdelingen på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut og Center for Compassion i Sundhedsvæsenet, Syddansk Universitet. 

Mit primære interessefelt som kliniker, forsker og menneske er compassion, der i al sin enkelthed betyder at se, være med, tolerere og handle på lidelse hos sig selv eller et andet menneske. Compassion udgør en betydningsfuld del af mit hverdagsliv og mit arbejde, hvor jeg træner, underviser og holder oplæg omkring compassion. Gennem min certificering i Applied Compassion Training ved Stanford Universitet, USA anvender jeg compassion som værktøj og metode til at skabe det gode arbejdsmiljø og opbygge følelsesmæssig robusthed, og begge dele har vores sundhedsvæsen i den grad har behov for. Jeg har derved omsorgen for mennesket i fokus, men også omsorgen i systemet, da dette er en forudsætning for det førstnævnte.

Jeg mener, at formidling af viden ikke kun er et ansvar, der påhviler mig juridisk set som forsker, men også moralsk set, således at viden kan komme ud til den bredere befolkning og beslutningstagerne og få en potentiel indflydelse på de beslutninger der tages i sundhedsvæsenet. For mig at se, har viden, der ikke formidles, ikke den store værdi. Derfor bestræber jeg mig på, som sygeplejerske, forsker og borger, at gøre mig synlig og bidrage med min viden i politiske sammenhænge, hvor det er relevant. Jeg tror på fællesskabet; at vi sammen kan skabe de bedste løsninger.