Camilla Birgitte Sørensen

Bestyrelsesmedlem, Læge

For mig er det sund fornuft at bruge den erfaring, viden og evidens vi har til rådighed, til at skabe et mere rationelt, bæredygtigt og sammenhængende sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen hvor både patienter og personale trives og hvor vi er transparente og realistiske omkring, hvad vi som sundhedsvæsen bør og kan tilbyde for de midler vi har til rådighed.  

Mit navn er Camilla Birgitte Sørensen. Jeg er læge og arbejder på en børne- og ungeafdeling, hvor jeg aktuelt er ansat i en forskningsstilling. Både som patient og fagperson har jeg af flere omgange stiftet bekendtskab med diverse lappeløsninger og uholdbare vilkår i det danske sundhedsvæsen. Løsninger som jeg tror kunne være løst mere hensigtsmæssigt for både patienter og ansatte, hvis vi tog os tiden til at se tingene i et større og mere fremsigtet perspektiv. Tog os tiden til at se på det vi allerede ved og målrette vores indsatser efter dét.

Som bestyrelsesmedlem i SundFornuft ønsker jeg at sætte fokus på, hvordan social ulighed i sundhed er et stigende problem, der starter allerede i fostertilværelsen. Derudover er jeg optaget af, hvordan vi kan indrette vores sundhedsvæsen mere compassion-baseret til gavn for både patienter og sundhedsprofessionelle.